Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Nieznany adres zamieszkania przedsiębiorcy – dłużnika

skomentuj

Taki mail:

Mam problem z odzyskaniem udzielonej pożyczki w kwocie 61000,00 zł. Pożyczkę udzieliłam …, firma …. … prowadzi też działalność pod adresem: …
Wysłałam pismo na adres siedziby firmy, ale nie odebrano listu. Obecnie czekam na wypis z ewidencji działalności, by poznać adres zamieszkania … (opłaciłam kwotę 17 zł, wysłałam pismo do Urzędu w W-wie na Pradze). … i jej pełnomocnik – … nie odbierają telefonów, nie odpowiadają na e-maile i smsy. Znam jeszcze dwie inne osoby, którym w/w osoby winne są zwrot pożyczki na kwotę około 100tys. złotych. Czy możemy liczyć na Państwa pomoc w odzyskaniu pieniędzy?

Adresy zamieszkania przedsiębiorców zostały utajnione. Nie są wyświetlane w internetowej CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja Działalności o Gospodarczej) jaki też w odpisie z EDG nie będzie figurował adres zamieszkania przedsiębiorcy. Można jednak wskazać w pozwie adres pozwanego pod którym prowadzi on działalność gospodarczą. Naszym zdaniem fakt, że roszczenie to pożyczka prywatna, nie jest do tego przeszkodą, skoro pożyczka została zaciągnięta przez pozwanego jako przedsiębiorce.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

12/12/2012

kategoria: dane osobowe

Skomentuj