Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Stara pożyczka i żyrant

komentarzy 8

Taki mail: Piszę do Państwa w imieniu mojej mamy z Krosna. Ma ona dłużnika, osoba prywatna, dla której 10 lat temu była żyrantem pożyczki. Osoba ta pożyczki nie spłaciła w związku z czym mama musiała spłacić całe zadłużenie wraz z odsetkami. Całkowita kwota to 3900 zł. Pożyczka jest już całkowicie spłacona, mama ma na to pokwitowanie z banku. Znamy tylko imię i nazwisko kobiety, której mama żyrowała pożyczkę, niestety nie znamy dokładnie aktualnego adresu zamieszkania. Podobno wyprowadziła się z Krosna. Moje pytanie – czy są Państwo w stanie pomóc odzyskać te pieniądze, i jaki byłby tego koszt? Mam nadzieje, że powyższe informacje będą dla Państwa wystarczające, jeśli nie, proszę mnie nakierować, a postaram się zdobyć potrzebne informacje.

Zadając dodatkowe pytanie dowiedziałem się, że żyrant spłacił pożyczkę cztery lata temu czyli roszczenie jest przedawnione. Tak jak roszczenie banku wobec pożyczkobiorcy przedawnia się z upływem trzech lat, tak też z upływem trzech lat od daty spłaty  przedawnia się roszczenie żyranta w stosunku do pożyczkobiorcy za którego spłacił pożyczkę. Tym niemniej, dług wciąż jest pomimo tego że przedawniony i można próbować odzyskać pieniądze niestandardową windykacją, tylko że adres jest niezbędny. Adres pożyczkobiorcy na pewno jest w umowie pożyczkowej i jego PESEL też. Bank powinien udostępnić te dane żyrantowi gdyż ten ma w takiej sytuacji interes prawny by uzyskać te dane celem dochodzenia należności przysługującej mu od pożyczkobiorcy. Oczywiście po 10 latach pożyczkobiorca może mieć już inny adres i dlatego niezbędny jest nr PESEL by ten adres ustalić. Nie wiem, czy w MSWiA w zbiorze PESEL udzielą żyrantowi informacji o aktualnym adresie pożyczkobiorcy po przedłożeniu przez żyranta dokumentów z których wynika, że ten spłacił za pożyczkobiorcę bankowy kredyt. Może żyrant będzie najpierw musiał uzyskać nakaz zapłaty którego odpis wysłany przez sąd do pożyczkobiorcy zostanie odesłany z informacją, że adresat wyprowadził się. Wówczas sąd wezwie żyranta jako powoda do wskazania aktualnego adresu i gdy ten załączy to pismo z sądu do wniosku do MSWiA o wskazanie adresu, to już będą musieli udzielić mu informacji. Żyrant- powód nie musi w tym momencie przesłać tego adresu sądowi jeżeli obawia się, że po otrzymaniu odpisu nakazu zapłaty pozwany wniesie sprzeciw skutecznie powołując się na zarzut przedawnienia. Jednak mając adres już może zlecić windykację niekonwencjonalną….

Ja bym jednak na miejscu żyranta poprowadził sprawę do końca przed sądem. Po pierwsze, pozwany pożyczkobiorca może nie wiedzieć o przedawnieniu a po drugie, może celowo nie odbierać przesyłki z nakazem zapłaty i dwukrotnie awizowana zostanie odesłana do sądu ze skutkiem prawidłowego doręczania. Nakaz zapłaty wówczas uprawomocni się i będzie można zwrócić się do komornika o wyegzekwowanie należności. A jeżeli pozwany wniesie sprzeciw to trudno; przy kwocie roszczenia 3.900,00 zł. koszty (nawet gdy pozwany zatrudni do sprzeciwu prawnika) nie będą zbyt wysokie. Ja bym zaryzykował.

A wracając do nr PESEL, to nawet jeżeli adres pożyczkobiorcy w umowie z bankiem jest wciąż aktualny, to o PESEL też od razu radziłbym wystąpić do banku, bo na przykład Komornik z Zakopanego wprost powiedział mi że on nic nie będzie robił dopóki nie dostarczę mu PESEL albo NIP dłużnika (akurat nie miałem w jednej ze spraw). Są różni komornicy; np. Pani Komornik Magdalena Mścichowska nie stwarza żadnych problemów i sama dowiaduje się o identyfikatory dłużnika, a np. Komornik z Zakopanego – nie, choć oboje mają jako komornicy takie same formalne możliwości.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

22/11/2012

kategoria żyrant

Komentarze do 'Stara pożyczka i żyrant'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to 'Stara pożyczka i żyrant'.

 1. Dlaczego uważasz, że roszczenie żyranta w stosunku do pożyczkobiorcy nie przedawnia się w ciągu 10 lat?

  Lech | blog o wekslach

  22 Lis 12 09:30

 2. Uchwała z dnia 17 lipca 2003 r., III CZP 43/03″

  „(…)1. Roszczenie nabyte przez poręczyciela na podstawie przepisu art. 518 § 1 pkt 1 k.c. przedawnia się w terminie przewidzianym dla przedawnienia
  roszczenia wierzyciela wobec dłużnika głównego.(…)”

  Poręczyciel spłaciwszy pożyczkę wchodzi w miejsce banku jako wierzyciel na zasadach przelewu wierzytelności – cesji. A roszczenie banku z tytułu pożyczki przedawnia się po trzech latach.

  admin

  22 Lis 12 10:43

 3. W takim razie rzeczywiście 3 lata.

  Przy czym nie zgodzę się, że poręczyciel nabywa wierzytelność na zasadzie cesji.

  Lech | blog o wekslach

  22 Lis 12 10:45

 4. „Art. 518. § 1. Osoba trzecia, która spłaca wierzyciela, nabywa spłaconą wierzytelność do wysokości dokonanej zapłaty:

  1) jeżeli płaci cudzy dług, za który jest odpowiedzialna osobiście albo pewnymi przedmiotami majątkowymi;”

  Moim zdaniem to cesja.

  admin

  22 Lis 12 10:53

 5. Moim zdaniem to nie cesja, tylko właśnie nabycie prawa na podstawie 518kc 🙂

  Lech | blog o wekslach

  22 Lis 12 11:00

 6. Na przykład żyrant nabędzie spłaconą wierzytelność, nawet jeśli jest ona objęta umownym zakazem cesji.

  Lech | blog o wekslach

  22 Lis 12 11:01

 7. W zasadzie, to słowa „cesja” w ogóle nie ma w Kodeksie cywilnym ale operując tym określeniem w powiedzmy że zwyczajowym rozumieniu, to moim zdaniem też jest to cesja w przypadku art. 518 z tym, że bez konieczności spisywania odrębnej umowy.

  admin

  22 Lis 12 11:03

 8. Nie używa się „cesja”, bo używa się „przelew”. I nie po to przelew jest opisany w 509kc, a nabycie praw przez żyranta w 518kc, aby to mieszać 🙂

  Lech | blog o wekslach

  22 Lis 12 11:19

Skomentuj