Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Po jakim czasie umarzają dług

skomentuj

Ktoś w Tarnowie wpisał w wyszukiwarce – „po jakim czasie umarzają dług”. Nie ma prawnego obowiązku umarzania długów po jakimś tam czasie. Długów co do zasady nie umarza się. Dług – roszczenie może co najwyżej przedawnić się i wtedy wierzyciel zostanie pozbawiony możliwości egzekwowania należności w komorniczym postępowaniu egzekucyjnym (jeśli dłużnik podniesie zarzut przedawnienia).

Jednak przedawnienie to nie umorzenie długu, bo wciąż będzie istniał lecz z ww. mankamentem. Jednak i taki dług można opublikować w rejestrze długów albo w internecie na giełdzie wierzytelności szkodząc przez to dłużnikowi. Komornik też nie jest władny umorzyć dług; może umorzyć jedynie postępowanie egzekucyjne zwracając tytuł wykonawczy wierzycielowi. Ten jednak choćby od razu może skutecznie wnieść o ponowne wszczęcie egzekucji należności. Wierzyciel może umorzyć bądź zredukować dług z własnej woli lecz oczywiście nie musi tego czynić.

Umorzenie długu może być zajeb…stym zabiegiem pijarowym, przysparzającym chwały wierzycielowi a jednocześnie nie powodującym dlań żadnej realnej straty. Gdybym na przykład prowadził firmę udzielającą pożyczek moim mieście znaczy się w Sosnowcu i miał zamiar startować na posła, to wyselekcjonowałbym sprawy dłużników – pożyczkobiorców z bezskutecznymi egzekucjami komorniczymi oraz z brakiem perspektyw skutecznej egzekucji w przyszłości i wspaniałomyślnie wystosowałbym do nich pisma umarzające im długi z powodu ich trudnej sytuacji materialnej, ku…wa. I oczywiście sprytnie zadbałbym o to, aby informacja o tym niespotykanym akcie dobroci rozniosła się po mieście. Oczywiście zrobiłbym tak jeszcze przed wyborami. Oczywiście też nigdy nie zechciałbym startować na posła, tak tylko piszę dla przykładu.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

19/11/2012

kategoria zadłużenie

Skomentuj