Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Po jakim czasie umarzają dług

skomentuj

Ktoś w Tarnowie wpisał w wyszukiwarce – „po jakim czasie umarzają dług”. Nie ma prawnego obowiązku umarzania długów po jakimś tam czasie. Długów co do zasady nie umarza się. Dług – roszczenie może co najwyżej przedawnić się i wtedy wierzyciel zostanie pozbawiony możliwości egzekwowania należności w komorniczym postępowaniu egzekucyjnym (jeśli dłużnik podniesie zarzut przedawnienia).

Jednak przedawnienie to nie umorzenie długu, bo wciąż będzie istniał lecz z ww. mankamentem. Jednak i taki dług można opublikować w rejestrze długów albo w internecie na giełdzie wierzytelności szkodząc przez to dłużnikowi. Komornik też nie jest władny umorzyć dług; może umorzyć jedynie postępowanie egzekucyjne zwracając tytuł wykonawczy wierzycielowi. Ten jednak choćby od razu może skutecznie wnieść o ponowne wszczęcie egzekucji należności. Wierzyciel może umorzyć bądź zredukować dług z własnej woli lecz oczywiście nie musi tego czynić.

Umorzenie długu może być zajeb…stym zabiegiem pijarowym, przysparzającym chwały wierzycielowi a jednocześnie nie powodującym dlań żadnej realnej straty. Gdybym na przykład prowadził firmę udzielającą pożyczek moim mieście znaczy się w Sosnowcu i miał zamiar startować na posła, to wyselekcjonowałbym sprawy dłużników – pożyczkobiorców z bezskutecznymi egzekucjami komorniczymi oraz z brakiem perspektyw skutecznej egzekucji w przyszłości i wspaniałomyślnie wystosowałbym do nich pisma umarzające im długi z powodu ich trudnej sytuacji materialnej, ku…wa. I oczywiście sprytnie zadbałbym o to, aby informacja o tym niespotykanym akcie dobroci rozniosła się po mieście. Oczywiście zrobiłbym tak jeszcze przed wyborami. Oczywiście też nigdy nie zechciałbym startować na posła, tak tylko piszę dla przykładu.

Listopad 19th, 2012 at 5:54 am

kategoria: zadłużenie

Skomentuj