Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Komornik a nowa firma

skomentuj

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „komornik a nowa firma”. Na podstawie takiego wyrażenia trudno jednoznacznie określić, o co pytającemu chodzi. Jeżeli o to, czy komornik przerzuci się na wynagrodzenie dłużnika po tym, jak zmieni on zakład pracy, to oczywiście tak, komornik zajmie wynagrodzenie dłużnika w nowej firmie. Najpierw otrzyma z poprzedniego zakładu pracy informację o tym, że dłużnik już tam nie pracuje. Ponieważ komornicy kochają zajęcie wynagrodzenia, przeto komornik w te pędy wyśle do ZUS zapytanie o płatnika składek ZUS a więc czy dłużnik ma nowego pracodawcę. I jeśli okaże się że tak jest, to też w te pędy wyśle zajęcie wynagrodzenia do nowego zakładu pracy dłużnika.

Być może jednak pytającemu chodziło o to, czy jeśli dłużnik – przedsiębiorca założy sobie nową firmę, to czy komornik będzie mógł prowadzić egzekucję na przykład z konta firmowego nowej firmy albo z jej samochodów, towaru itd. Zależy, co rozumiemy pod pojęciem nowej firmy. Jeżeli Jan Kowalski prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod szyldem np. KANTY Jan Kowalski w branży handlu napojami i myśli że będzie poza zasięgiem komornika jak otworzy na siebie (też jako jednoosobowa działalność gospodarcza) firmę o nazwie KRĘTY Jan Kowalski w branży handlu narzędziami elektroinstalacyjnymi, to jest w błędzie. W jednym i w drugim przypadku bowiem jest to jego prywatny majątek z którego komornik będzie mógł prowadzić egzekucję. Przecież NIP i REGON pozostaną te same (na to trzeba patrzeć na wstępie). Jeżeli jednak otworzy on spółkę z o.o. której jest choćby jedynym wspólnikiem, to już komornik nie może prowadzić egzekucji z majątku takiej spółki; może co najwyżej zająć udziały i zyski z udziałów tegoż Jana Kowalskiego ale nie może zająć konta firmowego spółki ani jej samochodów, towaru ani innych składników majątkowych takiej spółki. Co? No tak, w zasadzie masz rację, jeżeli jest jedynym wspólnikiem takiej spółki to w istocie jest to jego prywatny majątek (może sprzedać spółkę) ale mimo tego nie może komornik prowadzić egzekucji jego długu z mienia spółki, bo to formalnie osobny podmiot – osoba prawna.

07/11/2012

kategoria: komornik

Skomentuj