Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Windykacja kosztów remontu mieszkania od najemcy

skomentuj

Taki mail: Chcę się dowiedzieć  w sprawie odzyskania zadłużenia. A mianowicie wynajmowałem swoje mieszkanie, najemca na stałe mieszkający w Chełmży wyprowadził się  i zostawił zadłużenie na sumę : rachunki  – 3634,80, remont –  2163,90, w sumie 5798,70 złotych. Remont musiałem przeprowadzić ze względu na zdewastowanie mieszkania przez najemcę. Czy mam szanse na odzyskanie długu? Wysłałem już dwa listy wzywające do zapłaty ,lecz brak zainteresowania  ze strony byłego najemcy. Listy wysłałem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Poszukuje teraz firmy  która pomoże mi w odzyskaniu długu.

Ja tego nie przyjmę do windykacji, to znaczy nie przyjmę wierzytelności z tytułu kosztów remontu. Wydaje mi się, że windykacja (sądowa) kosztów remontu byłaby możliwa tylko wtedy, gdy miałbyś zdjęcia dewastacji a także zdjęcia mieszkania sprzed podpisania umowy najmu i na podstawie tychże zdjęć mógłbyś wykazać, że remont był w takim zakresie konieczny, że to najemca zdewastował mieszkanie. Jak mniemam jednak, żadnych zdjęć nie masz i już nie będziesz miał bo remontem zatarłeś dowody.

kategoria: najem

Skomentuj