Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Dłużnik: Radosław Broda, Rogoźno. Kwota 7.000,00 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Dług na sprzedaż: dłużnik Radosław Broda ur. 1983 r., zam. Rogoźno. Należność główna: 7.000,00 zł., stwierdzona prawomocnym nakazem zapłaty Sądu Rejonowego w Sosnowcu Wydział VIII Grodzki z dnia 14 kwietnia 2009 r., dług wobec prywatnej osoby. Egzekucję prowadził komornik sądowy w Obornikach i została umorzona dnia 06 marca 2012 r. jako całkowicie bezskuteczna. W piśmie z datą 05 grudnia 2011 r. komornik przekazał wierzycielowi egzekwującemu następujące informacje. Dłużnika wezwano do zapłaty, wezwano do stawienia się w kancelarii komornika, zajęto wierzytelność u Naczelnika Urzędu Skarbowego z tytułu nadpłaty podatku dochodowego oraz nadwyżki w podatku VAT, przeprowadzono dochodzenie w celu ustalenia majątku dłużnika poprzez złożenie zapytań w urzędach: u Naczelnika Urzędu Skarbowego, w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w Wydziale Ewidencji Gruntów oraz w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, przeprowadzono czynności w terenie podczas których ustalono, że dłużnik nie zamieszkuje pod adresem wskazanym przez wierzyciela, skierowano zapytanie do Centralnego Biura Adresowego w celu ustalenia aktualnego miejsca pobytu. W wyniku dokonanych czynności dłużnik stawił się w dniu 14 lipca 2010 r. i oświadczył, że zamieszkuje obecnie w Hanowerze przy ul. … gdzie prowadzi działalność gospodarczą Usługi Budowlane Radosław Broda. Działalność została zarejestrowana przez dłużnika w Niemczech, tam też dłużnik dokonuje rozliczeń z tytułu podatku dochodowego. Dłużnik oświadcza, że nie posiada ruchomości stanowiących wartość handlową, wierzytelności, praw majątkowych. Dłużnik zadeklarował wpłaty w wysokości 400 zł. miesięcznie (z której to deklaracji wcale nie wywiązał się). Zajęcie wierzytelności w Urzędzie Skarbowym okazało się bezskuteczne, w bazie Naczelnika Urzędu Skarbowego dłużnik figuruje jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Dłużnik nie figuruje w CEPiK jako właściciel samochodów. Nie figuruje w ZUS jako osoba ubezpieczona. Zajęcie rachunku bankowego bezskuteczne z uwagi na zamknięcie rachunku przez dłużnika Radosława Brodę. Dłużnik nie figuruje jako właściciel nieruchomości. Zajęto telewizor pod adresem w Rogoźnie, licytacja bezskuteczna. Kontakt w sprawie wierzytelności: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

11/10/2012

kategoria dłużnicy

Skomentuj