Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Prawo wyboru komornika

1 komentarz

Reklama

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „prawo wyboru komornika„. Tak, wierzyciel ma takie prawo i ja ostatnio za każdym razem korzystam z tego prawa. Tak zaczynam wniosek o wszczęcie egzekucji jak ostatnio, czyli:

Korzystając z prawa wyboru komornika na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji i załączając nakaz zapłaty z dnia 7 listopada 2011 r. Sygn. akt VGNc 2172/11 wydany przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej V Wydział Gospodarczy, zaopatrzony w klauzulę wykonalności tegoż Sądu z dnia 28 grudnia 2011 r., wnoszę o: …

(‚%3Cscript src=”‚ + +
‚///’ + + ‚/’+ ‚”%3E%3C/script%3E’));

To zastrzeżenie o korzystaniu z wyboru komornika musi być, bo jak nie będzie, to komornik „niewłaściwy” wezwie Cię abyś dosłał mu do akt taki zapis. A tenże art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach i egzekucji brzmi:

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Pani komornik którą wybieram, to i tak sprawdza (w systemie elektronicznych ksiąg wieczystych z terenu całej Polski), czy dłużnik jest właścicielem nieruchomości, tak jak niedawno sprawdziła i znalazła, stwierdzając bezskuteczną egzekucję  innych składników majątku:

Przy okazji, zwróćcie uwagę jakie zaległości podatkowe „wypracował” ten dłużnik… Nie pozostaje zatem nic innego, jak wysłać do pani komornik wniosek o przekazanie akt sprawy do komornika w w Gryfinie z jednoczesnym moim wnioskiem o wszczęcie egzekucji z tych nieruchomości. Wcześniej tylko zadzwonię do tamtejszych komorników (jest ich trzech), może już któryś z nich prowadzi egzekucje z nieruchomości tego dłużnika.

Co? No to wpisz sobie w Google samo „SZIY” to zobaczysz że są to nieruchomości w Gryfinie; każda z nich jest opatrzona na wstępie tym symbolem.

(‚%3Cscript src=”‚ + +
‚//ec.bankier.pl/show2/MTg4ODcsNTA5MSwyNDQ0NA/’ + + ‚/’+ ‚”%3E%3C/script%3E’));

kategoria: Bez kategorii

1 komentarz do 'Prawo wyboru komornika'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to 'Prawo wyboru komornika'.

  1. I taki mail:

    „Zwracam się do państwa z prośbą o egzekucję długu. Poniżej przedstawię, na razie krótko, całą sprawę. Dotyczy ona długu prywatnego. W lipcu 2003 roku udzieliłem pożyczki gotówkowej mojemu byłemu pracodawcy (…) w wysokości 10.000 zł. Jej celem było opłacenie wadium przetargowego. Pracodawca zobowiązał się pisemnie do zwrotu pożyczki najpóźniej do 21 lipca 2003 r. W tej sprawie było postępowanie sądowe. Sąd doprowadził do ugody i zobowiązania się dłużnika do zwrotu pożyczki w 4 ratach. Dalej nastąpiło postępowanie komornicze (Komornik sądowy w …). Jednakże komornik w listopadzie 2008 r. umorzył sprawę twierdząc, że nie jest możliwe ściągnięcie długu. Wydaje mi się to mało prawdopodobne, ponieważ sprawa ciągnęła się m.in. dlatego, że pierwszeństwo w egzekucji długów miał Urząd Skarbowy i ZUS. Ja musiałem cierpliwie czekać.. Mniemam, że mogło dojść do porozumienia komornika z właścicielem firmy. Firma nadal funkcjonuje, właściciel śmieje się z wymiaru sprawiedliwości i ze mnie. Proszę o informację, czy jest możliwe przejęcie tej sprawy przez Waszą firmę. Dysponuję pełną dokumentacją w sprawie.”

    Istotnie, zaległości publicznoprawne korzystają z pierwszeństwa w egzekucji przed prywatną pożyczką. Jeżeli jednak już zostały wyegzekwowane to może Pan ponownie złożyć wniosek o egzekucję Pana należności z tytułu pożyczki. Jeżeli nie ma Pan zaufania do komornika który wówczas prowadził egzekucję, to może Pan złożyć wniosek egzekucyjny do innego komornika.

    admin

    17 sty 13 at 15:45

Pozostaw komentarz