Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Prawo wyboru komornika

skomentuj

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „prawo wyboru komornika”. Tak, wierzyciel ma takie prawo i ja ostatnio za każdym razem korzystam z tego prawa. Tak zaczynam wniosek o wszczęcie egzekucji jak ostatnio, czyli:

Korzystając z prawa wyboru komornika na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji i załączając nakaz zapłaty z dnia 7 listopada 2011 r. Sygn. akt VGNc 2172/11 wydany przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej V Wydział Gospodarczy, zaopatrzony w klauzulę wykonalności tegoż Sądu z dnia 28 grudnia 2011 r., wnoszę o: …

To zastrzeżenie o korzystaniu z wyboru komornika musi być, bo jak nie będzie, to komornik „niewłaściwy” wezwie Cię abyś dosłał mu do akt taki zapis. A tenże art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach i egzekucji brzmi:

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Pani komornik którą wybieram, to i tak sprawdza (w systemie elektronicznych ksiąg wieczystych z terenu całej Polski), czy dłużnik jest właścicielem nieruchomości, tak jak niedawno sprawdziła i znalazła, stwierdzając bezskuteczną egzekucję  innych składników majątku:

Przy okazji, zwróćcie uwagę jakie zaległości podatkowe „wypracował” ten dłużnik… Nie pozostaje zatem nic innego, jak wysłać do pani komornik wniosek o przekazanie akt sprawy do komornika w w Gryfinie z jednoczesnym moim wnioskiem o wszczęcie egzekucji z tych nieruchomości. Wcześniej tylko zadzwonię do tamtejszych komorników (jest ich trzech), może już któryś z nich prowadzi egzekucje z nieruchomości tego dłużnika.

Co? No to wpisz sobie w Google samo „SZIY” to zobaczysz że są to nieruchomości w Gryfinie; każda z nich jest opatrzona na wstępie tym symbolem.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

01/10/2012

kategoria komornik

Skomentuj