Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kradzież a wyłudzenie

skomentuj

Pytanie: Proszę o informację czy są Państwo w stanie odzyskać skradzione pieniądze w zaistniałej sytuacji. ok. 2 lat temu dokonałem zakupu na allegro kilkunastu telefonów komórkowych na kwotę ponad 4tys. Za dane zakupy posiadam pełną dokumentację z allegro. Do tej pory nie odzyskałem skradzionych pieniędzy ani telefonów. Prokurator zastosował wobec winnego naprawienie szkody (zwrot pieniędzy czego do tej pory nie uczynił) nie stosując wobec niego żadnych środków zapobiegawczych! Chciałbym w końcu odzyskać daną sumę + odszkodowanie. Dana kradzież uniemożliwiła mi rozwój firmy oraz naraziła na dodatkowe koszty (byłem zmuszony zaciągnąć kredyt, aby spłacić osoby, które dane telefony zakupiły u mnie na innym portalu). Jeżeli są Państwo w stanie odzyskać dane pieniądze proszę o informację jaki byłby koszt takiej usługi i jakie dokumenty musiałbym Państwu przedstawić. Jak mieszkam w Oleśnicy a dłużnik w Tarnowie.

Odpowiedź: Jeśli już to było to wyłudzenie a nie kradzież. Przestępstwo kradzieży jest zdefiniowane w art. 278 Kodeksu karnego którego par. 1 stanowi że § 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Natomiast przestępstwo wyłudzenia określone jest w art. 286 Kodeksu karnego i stanowi w par. 1 że kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Różnica jest przede wszystkim taka, że w przypadku kradzieży mamy słowo „zabiera” (bez pozwolenia, wbrew woli pokrzywdzonego) natomiast w przypadku wyłudzenia jest mowa o wprowadzeniu w błąd, o wyzyskaniu błędu, niezrozumienia, nieogarniania umysłem… Nie ma w przypadku wyłudzenia „zabrania” rzeczy bez pozwolenia pokrzywdzonego.

Obowiązek naprawienia szkody ma sens przy zawieszeniu kary pozbawienia wolności na okres próby tzn. chodzi o taki sens, że gdy skazany szkody nie naprawi, to sąd może zarządzić wykonanie zawieszonej kary i tego niektórzy dłużnicy boją się a ta obawa skutkuje czasem zapłatą – naprawieniem szkody. Nie ma takiego efektu oczywiście gdy sąd od razu orzeknie karę bezwzględnego pozbawienia wolności.

Odszkodowanie w takie sprawie, to ciężki temat a poza tym nie wiadomo, czy osoba ta ma jakiś majątek nieukryty, podejrzewam że nie.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

26/09/2012

Skomentuj