Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Dłużnik: BUDTANK Sp. z o.o., Ćwiklice. Kwota 14.893,36 zł. – dług na spzedaż

skomentuj

Dług na sprzedaż: Dłużnik BUDTANK Sp. z o.o., KRS 0000319435, NIP 6381754169, siedziba: Ćwiklice, ul. Sznelowiec 2, 43-200 Pszczyna. Kwota długu 14.893,36 zł. w tym 2.547,00 zł. kosztów procesowych. Odsetki ustawowe od kwoty 10.346,36 zł. od dnia 16 października 2010. Wierzyciel dysponuje prawomocnym nakazem zapłaty z dnia 19 listopada 2010 r.

Postępowanie egzekucyjne w sprawie prowadził komornik sądowy w Pszczynie (wówczas dłużnik miał siedzibę w Pszczynie przy ul. Orzechowa 6), egzekucja zupełnie bezskuteczna, umorzona dnia 10 sierpnia 20112 r. Czynności terenowe okazały się bezskuteczne (nieruchomość – siedziba dłużnika zamknięta, strzegł jej groźny pies). Dłużnik nie posiadał wierzytelności z tytułu nadpłaty podatku, zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego też bezskuteczne. Według CEPiK dłużnik nie jest właścicielem żadnych mechanicznych pojazdów. Nie figuruje też w Starostwie Powiatowym w ewidencji gruntów i budynków na terenie Powiatu.

Kontakt z wierzycielem: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

26/09/2012

kategoria: dłużnicy

Skomentuj