Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Pozew o zapłatę z tytułu najmu, z adresem zameldowania pod którym pozwany nie przebywa.

skomentuj

Pytanie: Posiadam dłużnika osobę prywatną, która jest mi winna kwotę 4.800 zł za wynajem mieszkania, sprawa jest „świeża” nie trafiła jeszcze do sądu, mieszkanie wynajmowałam na podstawie umowy cywilno prawnej, przy podpisywaniu rozwiązywania tej umowy z tytułu zaległych płatności za wynajem, osoba ta zobowiązała się do spłaty długu w ratach, niestety gdy w bieżącym miesiącu nadszedł moment zapłaty pierwszej raty telefon tej osoby zamilkł, a wpłata oczywiście nie nastąpiła. Jeśli chodzi o dane tej osoby to posiadam jej adres meldunku stałego na terenie Katowic, jednak z tego co wiem osoba ta nie przebywa pod tym adresem. Bardzo Proszę o poradę, jakie mam szanse na odzyskanie tych pieniędzy i ewentualnie, czy Państwo podjęli by się tej sprawy.

Odpowiedź: Jakie szanse? Dłużnicy – najemcy w wielu przypadkach bywają „goli” ale tak czy owak spróbować trzeba, prawda? Jeżeli teraz się nie uda to za jakiś czas można ponowić próbę windykacji / egzekucji. Trzeba by uzyskać tytuł wykonawczy żeby wierzytelność nie uległa przedawnieniu (trzyletni okres przedawnienia). Dysponując umową najmu mieszkania otrzymanie tytułu wykonawczego czyli prawomocnego nakazu zapłaty powinno być formalnością. Adres pozwanego w pozwie podać ten znany w Katowicach skoro adresu faktycznego zamieszkania dłużnika nie zna Pani. Może stać się tak, że dłużnik, dowiedziawszy się o tytule wykonawczym w wyniku zajęcia komorniczego, wniesie do sądu o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu podnosząc, że on nie otrzymał nakazu zapłaty gdyż mieszka pod adresem innym niż adres zameldowania i sąd może mu ten wniosek uwzględnić a postępowanie egzekucyjne zawiesić. Jak wspomniałem jednak, umowa najmu to raczej wystarczający dowód i dłużnik może tylko opóźnić sprzeciwem wydanie przez sąd prawomocnego wyroku.

Wrzesień 19th, 2012 at 8:13 pm

Skomentuj