Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Czy komornik może zająć wspólne konto

komentarze 3

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „czy komornik może zająć wspólne konto”. Może. W odpisie zajęcia konta osobistego dłużnika w jednej z prowadzonych przez nas spraw, czytamy między innymi pouczenie:

Na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko małżonkowi pozostającemu w związku małżeńskim można prowadzić egzekucję z rachunku wspólnego dłużnika i jego małżonka. Na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi można zająć wierzytelność z rachunku wspólnego prowadzonego dla dłużnika i osób trzecich. Dalsze czynności egzekucyjne prowadzone będą do przypadającego dłużnikowi udziału w rachunku wspólnym stosownie do treści umowy regulującej prowadzenie rachunku, którą dłużnik obowiązany jest przedłożyć komornikowi w terminie tygodnia od daty zajęcia. Jeżeli umowa nie określa udziału w rachunku wspólnym albo gdy dłużnik nie przedłoży umowy, domniemywa się, że udziały są równe. Po ustaleniu udziału dłużnika zwalnia się pozostałe udziały z egzekucji.

Wpisałem fragment wyżej cytowanego tekstu w wyszukiwarce Google i okazuje się, że są to teksty zawarte w art. Art. 8912.  § 1 oraz Art. 8911.  § 1. Kodeksu postępowania cywilnego. Myślę, że co do „rachunku wspólnego prowadzonego dla dłużnika i osób trzecich” o czym mowa wyżej, to może to być na przykład rachunek spółki cywilnej. Czyli, na pytanie, czy komornik może zająć konto bankowe spółki cywilnej, należy odpowiedzieć: tak, może.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

15/09/2012

Komentarze do 'Czy komornik może zająć wspólne konto'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to 'Czy komornik może zająć wspólne konto'.

 1. agadzam się z autorem

  Michał

  15 Wrz 12 10:43

 2. Przy egzekucji z rachunku wspólnego należy pamiętać o tym domniemaniu równości udziałów w rachunku wspólnym, które jest wyrażone w przywołanym przepisie. Jeśli jesteśmy osobą trzecią nie dłużnikiem, może to zadziałać na naszą niekorzyść.

  Pieniadze i Prawo

  15 Wrz 12 13:59

 3. Jeśli zaś jesteśmy wierzycielem egzekwującym – jak najbardziej na plus.

  znawca tematu

  16 Wrz 12 14:53

Skomentuj