Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Dłużnik: Zbigniew Białous, Białystok. Kwota 11.000,00 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Dług na sprzedaż. Dłużnik: Zbigniew Białous ur. 1972 r., zam. Białystok. Kwota podstawowa długu: 11.000,00 zł. z tytułu prywatnej pożyczki, potwierdzony prawomocnym nakazem zapłaty Sądu Rejonowego w Sosnowcu z dnia 30 marca 2010 r. (zasądzone odsetki w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym od dnia 01 grudnia 2009 r. do dnia zapłaty). Bezskuteczne postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika sądowego, umorzone. Dnia 11 czerwca 2012 r. komornik poinformował wierzyciela o sytuacji: Dłużnik zatrudniony jest z wynagrodzeniem minimalnym czyli wolnym od potrąceń, nie pobiera świadczeń emerytalno-rentowych. Na rachunku bankowym dłużnika brak środków przekraczających kwotę wolną od zajęcia. Dłużnik posiada udział w nieruchomości co do którego wierzyciel nie zdecydował się prowadzić egzekucji. Kontakt w sprawie zakupu wierzytelności: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

10/09/2012

kategoria dłużnicy

Skomentuj