Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„zwrot zaliczki od komornika”

komentarzy 6

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „zwrot zaliczki od komornika”. Jest zapewne wierzycielem egzekwującym. Wpłacone komornikowi zaliczki na poczet wydatków komornika w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, komornik ściąga od dłużnika. Jeżeli więc egzekucja będzie skuteczna, to wierzyciel otrzyma zwrot zaliczek. Jeżeli egzekucja będzie bezskuteczna, to wierzyciel nie otrzyma zwrotu zaliczek, ewentualnie otrzyma zwrot części zaliczek których komornik nie wykorzystał. Przed dokonaniem czynności egzekucyjnych w tym zapytań do urzędów o dłużnika, komornik wzywa wierzyciela o wpłacenie zaliczek podając kwotę zgrubną, przybliżoną, tak aby komornikowi wystarczyła.

Czasem jednak sam doświadczałem niezbyt miłych sytuacji kiedy to komornik po bezskutecznej egzekucji nie tylko że nie zwracał mi części zaliczki ale przeciwnie – wzywał do zwrócenia jemu – komornikowi pieniędzy które on wyłożył z własnych środków w trakcie postępowania egzekucyjnego, bo wpłacone mu przeze mnie zaliczki nie wystarczyły… Czasem więc musiałem dopłacić około 25 zł. a czasem 50 zł. a czasem i 100 zł. W wielu takich przypadkach komornik nie zwracał mi tytułu wykonawczego dopóki nie zwróciłem mu tych jego wydatków. A gdybym uparcie nie zwracał, to jeden z drugim wszczęliby egzekucję tych swoich wydatków ode mnie, więc nie radzę nie zwracać, bo wtedy będą egzekwowane nie tylko te wydatki komornika ale też opłata egzekucyjna związana z wszczęciem egzekucji tych kosztów.W przypadku bezskutecznej egzekucji, w tym także co do zaliczek egzekucyjnych, komornik wpisuje na tytule wykonawczym sumę kosztów poniesionych przez wierzyciela, które nie zostały mu zwrócone i wierzyciel w następnym postępowaniu egzekucyjnym może domagać się wyegzekwowania od dłużnika także tych kosztów poniesionych w poprzednim, bezskutecznym postępowaniu egzekucyjnym. Egzekucja może być wszczynana wielokrotnie wiec tak sobie pomyślałem, że np. przy dziesięciu próbach (i dziesięciu wpłatach zaliczek komornikowi) uzbierać się może samych kosztów egzekucyjnych do egzekucji od dłużnika znaczna suma, choćby np. 2.000,00 zł. Na wysokość zaliczek komorniczych nie ma wpływu wysokość należności do egzekucji, czyli komornik wezwie Cię do zapłaty takiej samej kwoty zaliczek niezależnie od tego, czy na wyroku jest do egzekucji 50.000,00 zł. czy tylko np. 300,00 zł.

Jeżeli jako wierzyciel egzekwujący wiesz np. w którym banku dłużnik ma konto firmowe, to co niektórzy komornicy chyba zajmą je bez wzywania Cię do uiszczenia zaliczek. Jeżeli na koncie dłużnika będą środki, to obejdzie się więc bez wpłacania komornikowi zaliczek. A im bardziej postępowanie egzekucyjne będzie przeciągać się, im więcej sposobów egzekucji komornik będzie próbował, tym większą łączną kwotę zaliczek będziesz mu musiał wpłacić jako wierzyciel egzekwujący.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 5 Ocena średnia: 4.2]

27/08/2012

kategoria komornik

Komentarze do '„zwrot zaliczki od komornika”'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to '„zwrot zaliczki od komornika”'.

 1. Jaka może być maksymalna kwota zaliczki do której zapłaty wezwie mnie komornik?

  Anonim

  27 Sie 12 12:08

 2. Może być i kilka tysięcy złotych ale to wtedy gdy trzeba zapłacić za opis i oszacowanie nieruchomości albo gdy domagasz się, by komornik sprawdził we wszystkich bankach czy dłużnik ma w którymś konto bankowe, lokatę, itp.

  Standardowo natomiast jestem wzywany do uiszczenia 150-300 zł. w tym na poszukiwanie majątku.

  admin

  27 Sie 12 12:28

 3. Często składasz te wnioski o komornicze poszukiwanie majątku ? Ma to jakiś sens i odczuwalną skuteczność w Twojej praktyce ?

  Mikado

  30 Sie 12 20:48

 4. Zawsze taki wniosek – zdanie zawieram we wniosku egzekucyjnym. W zasadzie, to nawet nie wiem, czy i o ile więcej czynności – sprawdzeń komornicy wykonują z takim wnioskiem niż bez tego. Może zależy od komornika; niejeden pewnie i bez wniosku o poszukiwanie sprawdziłby wszystko co może sprawdzić (ale też wzywałby o uiszczenie zaliczek na sprawdzenie). Wnoszę o poszukiwanie majątku dla świętego spokoju.

  admin

  30 Sie 12 21:16

 5. Jeśli nie chce się cudów, to komornik wezwie 0 150 zł razem z poszukiwaniem.
  Mam pytanie – czy dostajesz od komorników postanowienia o rozliczeniu zaliczki (w trakcie postępowania)?

  znawca tematu

  16 Wrz 12 15:09

 6. Kojarzę że tak bywało chyba ale nie jestem w stanie określić czy w każdym postępowaniu.

  admin

  16 Wrz 12 16:08

Skomentuj