Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Przysądzenie własności nieruchomości

skomentuj

Ktoś wpisał tytułowe wyrażenie w wyszukiwarce; wyrażenie częstokroć miłe dla wierzyciela egzekwującego. Napisałem, że miłe „częstokroć”, bo nie zawsze. Czasem bowiem jest jeszcze inny wierzyciel egzekwujący z nieruchomości albo więcej niż jeden. Czasem jest tam też wierzyciel mający pierwszeństwo w zaspokajaniu czyli np. Skarb Państwa albo wierzyciel hipoteczny, np. bank posiadający zabezpieczenie hipoteczne z tytułu pożyczki hipotecznej albo z tytułu kredytu hipotecznego albo też z tytułu kredytu konsolidacyjnego. I może wówczas okazać się, że wierzyciel który otrzymał informację o przysądzeniu, nie ma się co cieszyć, bo nic z tego nie będzie miał (prócz ewentualnie zwrotu kosztów egzekucyjnych).

Przechodzę jednak do sedna a wpisu na ten temat zdecydowałem się dokonać ponieważ dokładnie wczoraj otrzymałem od komornika -przesyłkę której treść jest jak znalazł na tę okazję:

 POSTANOWIENIE

Sąd Rejonowy w Legionowie, I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący – SSR …

po rozpoznaniu w dniu 14.08.2012 roku w Legionowie na posiedzeniu niejawnym sprawy egzekucyjnej z wniosku Roberta Grabowskiego przeciwko (podane imię i nazwisko dłużnika – przyp. admina) w przedmiocie nadzoru nad licytacją z nieruchomości z urzędu w przedmiocie przysądzenia własności

Postanawia:

Przysądzić własność nieruchomości położonej w Serocku opisanej w księdze wieczystej nr … prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legionowie, stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym … o powierzchni … na rzecz nabywcy (tu podane imię i nazwisko nabywcy – przyp. admina)  za cenę 62.266,67 zł.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 998 k.p.c. Sąd postanowił przysądzić (tu podane imię i nazwisko nabywcy – przyp. admina) własność nieruchomości położonej w Serocku opisanej w księdze wieczystej nr … prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legionowie, stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym … o powierzchni … Postanowienie z dnia 14 czerwca 2012 r. o udzieleniu przybicia uprawomocniło się. (tu podane imię i nazwisko nabywcy – przyp. admina) uzyskał prawomocne przybicie. nabywca spełnił warunki licytacyjne opłacając łącznie cenę nabycia 62.266,67 zł. za nieruchomość. Z uwagi na powyższe sąd przysądził własność nieruchomości na rzecz nabywcy.

Innymi słowy, nieruchomość została sprzedana na licytacji, nabywca zapłacił za nią. A dodatkowo pragnę Szanownych Czytelników, że jedynym wierzycielem egzekwującym w tej sprawie jestem ja. 🙂 Rzadko się tak zdarza, żebym był jedynym. Aliści cała należność wraz z odsetkami i kosztami procesowymi oraz egzekucyjnymi przekracza już sumę 100 tysięcy złotych. Na szczęście dłużnik ma jeszcze dwie podobne nieruchomości, które od dawna są zajęte przez komornika z mojego wniosku. 😉 Wiecie, ja chciałem wszystkie na raz licytować, ale dłużnik wniósł do sądu chyba skargę (jak zwał tak zwał, nie ważne), żeby nie licytować wszystkich trzech nieruchomości tylko jedną, bo według niego suma ze sprzedaży licytacyjnej tej jednej wystarczy na całkowite zaspokojenie wierzyciela. No i sąd przychylił się do skargi / prośby / wniosku dłużnika. Egzekucja z dwóch pozostałych nieruchomości została wstrzymana (ale pozostają zajęte przez komornika). Jak widać jednak, nie wystarczyło.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

24/08/2012

Skomentuj