Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Dłużnik: Renata Zawolska, Kaczaki. Kwota 20.000,00 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Na sprzedaż dług dłużnika: Renata Zawolska urodzona w 1964 roku, zam Kaczaki (39-450 Baranów Sandomierski). Dług z tytułu pożyczki zaciągniętej u prywatnej osoby i stwierdzony obecnie prawomocnym nakazem zapłaty z dnia 26 września 2013 roku wydanym przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu I Wydział Cywilny.

Całkowicie bezskuteczna egzekucja komornicza przeciwko tej dłużniczce została umorzona w dniu 31 grudnia 2014 roku. Prowadzący egzekucję komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu poinformował wierzyciela w dniu 15 grudnia 2014 roku, ze dłużniczka nie pracuje zawodowo, nie pobiera świadczeń emerytalno-rentowych, nie prowadzi już działalności gospodarczej. Dłużniczka pozostaje na utrzymaniu matki. Ustalono ponadto, że nie przysługują dłużniczce wierzytelności ani inne prawa majątkowe (bezskuteczne zajęcie wierzytelności i prawa dłużniczki w Urzędzie Skarbowym w Tarnobrzegu). Za pośrednictwem systemu OGNIVO nie ustalono rachunków bankowych dłużniczki. Dłużniczka figuruje jako właściciel oraz współwłaściciel samochodów (w sumie dwóch) jednak są te samochody przewłaszczone na banki które udzieliły kredytów na ich zakup i pojazdy te ani inne nie znajdują się w posiadaniu dłużniczki. Pod adresem zamieszkania dłużniczki znajduje się dom stanowiący własność matki dłużniczki w którym dłużniczka posiada tylko rzeczy osobiste. Kontakt dla zainteresowanych kupnem tej wierzytelności: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

11/08/2012

kategoria dłużnicy

Skomentuj