Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Komornik Kucza poucza

komentarze 4

Już pisałem gdzieś na tym blogu, że komornik Damian Kucza z Kędzierzyna-Koźla „nie odpuszcza”. Utwierdziłem się w tym przekonaniu dzisiaj, po otrzymaniu pisma od niego. Tytuły pisma brzmią: „ZAWIADOMIENIE WIERZYCIELI O STANIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO W TRYBIE ART. 763 KPC W ZWIĄZKU Z MOŻLIWOŚCIĄ POPEŁNIENIA PRZEZ DŁUŻNIKÓW PRZESTĘPSTWA OPISANEGO W ART. 300 I NASTĘPNYCH K.K. POUCZENIE CO DO MOŻLIWOŚCI UNIEWAŻNIENIA CZYNNOŚCI WYZBYCIA SIĘ MAJĄTKU PRZEZ DŁUŻNIKÓW ORAZ ZWRÓCENIA SIĘ Z ROSZCZENIAMI DO NABYWCY (tu imię i nazwisko nabywcy – przyp. admina) W TRYBIE ART. 527 K.C.”

Oto fragment pisma:

W trakcie prowadzonego przez komornika postępowania egzekucyjnego, organ egzekucyjny ustalił, że dłużnicy z pokrzywdzeniem wierzycieli, wypełniając wszelkie znamiona czynu przestępczego opisanego w art. 300 k.k. dokonali przeniesienia własności nieruchomości położonej w Dziergowicach przy ul. Dworcowej 51 dla której Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu prowadzi księgę wieczystą o nr KW … na synów … i … Ponadto dłużnicy w toku postępowania egzekucyjnego dokonali zbycia prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w postaci Restauracji … wraz z całym wyposażeniem restauracji oraz samochodem KIA Carnival na syna …. W tym miejscu komornik poucza co do treści art. 300 k.k., zgodnie z którym kto w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swego majątku, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Wierzycielowi przysługuje w takim wypadku po pierwsze uprawnienie zawiadomienia właściwej prokuratury o możliwości popełnienia przez dłużnika przestępstwa z art. 300 k.k., po drugie wierzyciel zgodnie z treścią art. 531 par. 1 k.c. może wystąpić w drodze powództwa lub zarzutu przeciwko osobie trzeciej (tu imiona synów dłużnika – przyp. admina) oraz przeciwko dłużnikom o unieważnienie czynności przeniesienia własności nieruchomości położonej w Dziergowicach przy ul. …, samochodu KIA Carnival oraz wyposażenia restauracji – tzw. skarga pauliańska. Komornik poucza co do treści art. 527 k.c.: Gdy wskutek czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej ostrożności mogła się dowiedzieć. Czynność prawna dłużnika jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny, lub stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności. Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli uzyskała korzyść majątkową osoba będąca w bliskim z nim stosunku, domniemywa się, że osoba ta wiedziała, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. Powyżej wymienione fakty wskazują na bezprawne działanie dłużników oraz (wymienieni synowie dłużnika – przyp. admina) mające na celu uniemożliwienie wierzycielom zaspokojenia swojego roszczenia z majątku dłużników. Komornik wskazuje w tym miejscu, że wierzycielom przysługuje uprawnienie do wytoczenia przeciwko (wymienieni synowie dłużnika — przyp. admina) powództwa o odszkodowanie za wyrządzoną wierzycielowi szkodę. Zgodnie z Postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 30.09.1982 r. o sygn. akt I CZ 101/82, niepubl. wysokość tego odszkodowania określa wierzyciel zgodnie z art. 6 k.c.

Komornik wskazał, że wysłał kopię pisma do dłużników, do obdarowanych synów dłużników, do sprzedanej restauracji i do banku który jak sądzę jest (obok mnie) wierzycielem w sprawie. Teraz ja wyślę do do tych obdarowanych i nabywców informacje, że zamierzam skorzystać z uprawnień wskazanych przez komornika. Jednak pogadam z ludźmi w tym banku żeby to oni się tym zajęli jako też wierzyciel. Dopiero jeżeli nie będą zdecydowani zając się tym, to zajmę się ja, trudno.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

10/08/2012

kategoria komornik

Komentarze do 'Komornik Kucza poucza'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to 'Komornik Kucza poucza'.

 1. Komornik Damian Kucza jest szybki i skuteczny, jestem mega zadowolona, od złożenia wniosku do otrzymania pieniędzy od dłużnika upłynęły 2 tygodnie, muszę też przyznać że w kancelarii pracują mili pracownicy i w dodatku odbierają telefony…

  gość

  3 Lut 16 18:47

 2. Autorami tekstów powyżej są pracownicy kancelarii Pana kuczy, który ma pewnego asesora i tak się składa że klika osób miało z nim do czynienia,sprzedawał na licytacji igły jednorazowe używane, majtki jednorazowe używane,co bynajmiej nie świadczy o jego skuteczności , a niedouczenia,Wartość majątku dłużnika z OPOLA nie przekraczała kosztów egzekucyjnych.To że wzywa dłużników, nie chce przekazywać akt do innych właściwych do prowadzenia egzekucji komorników , to jedno wymusza dobrowolne spłaty długu, a jak efektu nie ma straszy różnymi rzeczami. Za to jako wierzyciela obskubał mnie na poszukiwanie majątku i nie robił nic.W jego kancelarii panuje spora rotacja wsród pracowników,ma wszystkich w poważaniu,uwaga bo facet jest FAŁSZYWY!!!każe wypełniać jakieś druki o stanie majątku, a potem i tak zajmuje, jak się ugada z nim na dobrowolną spłate.Ja zaskarżyłem jego działania do sądu i obcięli mu opłatę.

  erijlak

  10 Lut 16 18:54

 3. Miałam do czynienia z Panem Asesorem z kancelarii komornika Kuczy i po przeczytaniu komentarza erijlak muszę napisać, że nie spotkałam jeszcze tak kompetentnej i profesjonalnej osoby. Od 2 lat krążyłam po kancelariach komorniczych z wyrokiem eksmisji męża orzeczonym w związku ze znęcaniem się. Żaden z komorników nie był w stanie mi pomóc, nie wspominając o tym że w żadnej kancelarii nie spotkałam osoby która sprawiała by wrażenie że zna się na eksmisjach, a moje pytania dotyczące egzekucji pozostawały bez odpowiedzi. Pan Asesor już podczas pierwszej wizyty wytłumaczył mi jak wygląda takie postępowanie cytując z głowy poszczególne przepisy, w tym samym dniu doręczył mężowi w jego miejscu pracy wezwanie do opuszczenia mieszkania, a w przeciągu tygodnia doprowadził sprawę do końca. Śmieszy mnie więc post erijlak – prawdopodobnie kolejnego „pokrzywdzonego przez życie” dłużnika który pisze coś o niedouczeniu w stosunku do osoby która jest moim zdaniem najlepszym i najbardziej profesjonalnym egzekutorem w Kędzierzynie.

  wierzycielka

  12 Wrz 16 08:59

 4. No coż..pan asesor jest b.niekompetentny..jeśli kompetencją nazywamy straszenie i opowiadanie bajek obiecywanie gruszek na sośnie to gratulacje!!!tym panem powinna się zająć prokuratura, bo znacznie przekracza swoje kompetencje, a jeśli nie ona to min.Ziobro..kto takich cwaniaków wpuszcza do tego zawodu? Mojej historii opisywać nie będę i zgadzam się z przedmówcami,że chyba ktoś sobie tu posłodził….

  megamozg

  23 Kwi 17 23:42

Skomentuj