Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

O BIG-ach z adwokatem

komentarze 2

Mail od adwokata:

Mój Klient, P. … zamierza skorzystać z Waszych usług w zakresie windykacji należności, wynikającej z prawomocnego wyroku sądowego. Jego intencją było usługowe powierzenie Wam czynności, związanych z dochodzeniem w/w wierzytelności. Otrzymany od Was projekt umowy przewiduje jednak jej przelew na Waszą rzecz co jest niezgodne ze wspomnianymi intencjami. Bardzo proszę w związku z tym o przedstawienie możliwości zawarcia umowy – zlecenia, na podstawie której zobowiązalibyście się, w zamian za wynagrodzenie o charakterze prowizyjnym, do podejmowania czynności windykacyjnych w imieniu wierzyciela i na jego rzecz bez jednoczesnego przelewu wierzytelności.

Ja, w odpowiedzi:

Niestety, działamy tylko na podstawie cesji powierniczej, bo dzięki temu np. możemy wpisać dłużnika do wszystkich rejestrów długów (mamy z nimi umowy).

Adwokat do mnie:

Wspomniane przez Pana uprawnienie (wpisanie do KRD) czy inne podobne moglibyście swobodnie nabyć na podstawie pełnomocnictwa, które udzieliłby Wam wierzyciel – zleceniodawca.

Odpowiedziałem więc:

Tylko wierzyciel (w tym wtórny) może wpisać dłużnika do BIG. Gdyby było tak jak Pan pisze, to z pewnością te BIG-i zbankrutowałyby gdyż ogłaszałyby się firmy takie jak moja które za niewielką opłatą dopisywałyby na podstawie pełnomocnictwa wierzytelności. Prawie nikt wówczas nie zawierałby z BIG-ami umowy, bo po co płacić miesięcznie kilkaset złotych abonamentu by dopisać i utrzymać w BIG-u dłużnika, skoro można by zlecić to „pośrednikowi” za jednorazową opłatą.

Oczywiście usługę o której wyżej piszę mógłbym świadczyć także w oparciu o przelew powierniczy, już kiedyś o tym myślałem (a może i pisałem). W umowie cesji symboliczne 1% prowizji i za np. 300 zł. oferowałbym dopisanie do wszystkich trzech rejestrów długów: KRD, Infomonitor, ERIF. Obawiam się jednak, że BIG-i mogłyby się pogniewać na mnie i wypowiedzieć mi umowy.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

07/08/2012

kategoria: rejestry długów

Komentarze do 'O BIG-ach z adwokatem'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to 'O BIG-ach z adwokatem'.

  1. tylko o czym ta dyskusja, jak bigi prawie nic nie dają?

    ;)

    7 Sie 12 21:20

  2. Wszystkie razem coś czasem dają. przede wszystkim jednak chciałem działać w oparciu o naszą standardową umowę a nie jakąś nową. Każdy pretekst dobry.

    admin

    7 Sie 12 21:41

Skomentuj