Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Archive for Sierpień, 2012

Ile razy komornik może licytować nieruchomość?

komentarzy 16

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „ile razy komornik może licytować nieruchomość”. W trakcie jednego postępowania egzekucyjnego mogą mieć miejsce dwie licytacje danej nieruchomości dłużnika. Po drugiej bezskutecznej licytacji, gdy wierzyciel nie przejmie jej na własność, postępowanie egzekucyjne z nieruchomości zostanie umorzone. Kolejna egzekucja z tej nieruchomości może zostać wszczęta po upływie sześciu miesięcy od daty drugiej licytacji, zgodnie z nowym brzmieniem art. 985 KPC. Więcej… »

Czy dłużnik powinien płacić koszty windykacji?

komentarzy 20

Tytułowe pytanie wpisał ktoś w wyszukiwarce. No cóż, ustawodawca wyszedł chyba z założenia, że firmy windykacyjne nie są potrzebne do skutecznej egzekucji należności. W związku z powyższym, co do zasady, wierzyciel nie ma prawa obciążyć dłużnika kosztami które poniósł na rzecz firmy windykacyjnej w związku z realizacją zlecenia windykacji. Więcej… »

kategoria: windykacja

Czy biuro rachunkowe musi udzielić informacji komornikowi?

komentarzy 79

Ktoś wpisał w wyszukiwarce tytułowe wyrażenie. Tak, biuro rachunkowe ma obowiązek udzielić komornikowi informacji potrzebnej do prowadzenia egzekucji. Nie słuchaj tych, co twierdzą, że nie musi, bo jest związane tajemnicą. Więcej… »