Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Dłużnik z Sosnowca a nieruchomość w Mławie.

skomentuj

„Gdzie Rzym a gdzie Krym” można by rzec a jednak. Centralna baza danych ksiąg wieczystych zdaje egzamin coraz lepiej. Pani komornik w Sosnowcu informuje mnie o bezskutecznej egzekucji przeciwko tutejszemu dłużnikowi i pyta mnie o dalsze wnioski egzekucyjne w sprawie. Wiedząc, że pani komornik ma dostęp do ww. systemu, wnoszę o sprawdzenie. Sprawdza i … jest! Dłużnik ma nieruchomość w Mławie! Składam więc wniosek o przekazanie akt do komornika właściwego do prowadzenia egzekucji z tej nieruchomości, czyli do komornika w Mławie – 355 kilometrów od Sosnowca. Nigdy więc nie zadowalajcie się sprawdzeniem nieruchomości przez komornika tylko w lokalnym wydziale geodezji w urzędzie miejskim, gminy albo w starostwie powiatowym.

A dłużnik? Po zajęciu nieruchomości przez komornika podobno wziął w jakimś sosnowieckim parabanku pożyczkę i dług spłacił. Szkoda dla niego, że nie zrobił tego zanim komornik zajął nieruchomość; pod hipotekę z pewnością pożyczka byłaby tańsza.

Lipiec 3rd, 2012 at 5:37 pm

Skomentuj