Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Licytacja komornicza działek – Mechnice woj. opolskie

skomentuj

Pierwsza licytacja komornicza działki we wsi Mechnice, wieś ta nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Licytowane działki to, według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, tereny użytków rolnych. Suma oszacowania dokonanego przez biegłego wynosi 78.708,00 zł. a cena wywoławcza wynosi 59.031,00 zł. czyli 3/4 sumy oszacowania (jak zawsze w pierwszej licytacji nieruchomości). Licytacja odbędzie się dnia 10 lipca 2012 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu, poprowadzi ją (jak i egzekucję prowadzi) komornik Bolesław Nowak . Szczegóły w obwieszczeniu komornika o licytacji, link do skanu obwieszczenia tutaj.

Czerwiec 26th, 2012 at 5:02 pm

kategoria: Bez kategorii

Skomentuj