Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Dłużnik żyje więc pieniądze musi mieć…

skomentuj

Taki mail: Proszę o informację na jakich zasadach działa Państwa firma? Jakie są sposoby na odzyskanie należności od dłużników. Posiadamy 8 wyroków z klauzulą wykonalności na łączną kwotę 32.000,00 zł. Są to zadłużenia od osób fizycznych z terenu Bielska-Białej i okolic. Sprawy były u komornika, ale postępowania zostały umorzone z powodu braku możliwości ściągnięcia długu. Czy Państwo mają swoje sposoby na ściągnięcie takich zadłużeń? Czy jest możliwość sprzedania długu? Może przedstawię dokładniej jak wygląda nasza sytuacja. Mój Szef jako osoba fizyczna posiada kilka lokali na własność, które wynajmuje. Sprawy o których pisałam dotyczą właśnie osób, które wynajmowały lokale mieszkalne, ale nie zapłaciły opłat wynikających z umowy najmu. Sprawy trafiły do Sądu, gdzie został wydany wyrok – nakaz zapłaty zaległych należności. Wszystkie wyroki zaopatrzone są w klauzulę wykonalności. Następnie sprawy trafiły do Komorników. Jednak we wszystkich wspomnianych sprawach jest brak możliwości ściągnięcia zadłużenia, ponieważ dłużnicy nie posiadają dochodów, majątku, nieruchomości, niektórzy mają też u komornika sprawy za kredyty w bankach jak też w parabankach. Rzeczą niemożliwą jest aby nikt nic nie miał, ponieważ osoby te są gdzieś zameldowane, muszą posiadać jakieś swoje rzeczy a także muszę mieć jakieś dochody, bo w przeciwnym razie w jaki sposób egzystują. Powszechnie wiadomo na jakich zasadach działają komornicy. Dla nas kwota 32.000 zł jest kwotą znaczącą dlatego powzięliśmy kroki w poszukiwaniu innego sposobu odzyskania należności.

Autorka maila stoi na stanowisku jak w tytule. O ile (tym bardziej jako windykator) nie należę do osób które pobłażają dłużnikom i użalają się nad ich losem i wyznaję zasadę „dług musi być spłacony”, o tyle nie jestem (już) oszołomem i staram się każdy przypadek oceniać obiektywnie. I tak też, to że jakiemuś dłużnikowi udaje się jakoś przeżyć kolejny miesiąc, jeszcze nie musi oznaczać, że ma on pieniądze na spłatę długu wynoszącego kilka tysięcy lub więcej złotych. Niektórzy z dłużników naprawdę mają ciężką sytuację i żyją w ubóstwie. A inni, owszem, mimo że egzekucja wobec nich była bezskuteczna, to żyją sobie dostatnio, z ukrytego majątku i źródła dochodów, tudzież przepisanego na osoby trzecie. Jak każdą sprawę po bezskutecznej egzekucji przyjmę i w trakcie windykacji okaże się, jak jest w rzeczywistości w danym przypadku.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

22/06/2012

kategoria: dłużnicy

Skomentuj