Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Załatwił się chwilówkami

skomentuj

Komornik z Sosnowca informuje mnie o stanie egzekucji:

(…) Dłużnik zgodnie z informacją z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie pobiera świadczeń krótkoterminowych. Nie figuruje również w ewidencji emerytalno-rentowej. Prowadzi działalność gospodarczą … Z informacji uzyskanej w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców dłużnik nie figuruje jako właściciel lub współwłaściciel pojazdów. Ostatnia wpłata z dn. 22.12.2011 r. w kwocie 100 zł. Proszę o odpowiedź, czy dłużnik dokonał bezpośrednich wpłat u wierzyciela w tej sprawie. W dniu 27.01.2012 r. dłużnik przesłał do Kancelarii pismo w którym zobowiązał się, że będzie się starał spłacić dług w jak najszybszym terminie, jednocześnie wskazując, że znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. W związku z powyższym wzywam o dalsze wnioski w przedmiotowej sprawie.

Niestety, nic mi nie wpłacił. Istotnie, od dłużnika wiem, że szczerze dobił się korzystając z ofert chwilówek pozabankowych. Wziął ich w sumie chyba dziewięć a za każdym razem myślał, że jego firma już już wychodzi na prostą. Chwilówki były potrzebne … na bieżące mini inwestycje w firmie (oczywiście nasz pan dłużnik wcześniej utracił bankową zdolność kredytową).

kategoria: zadłużenie

Skomentuj