Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Dłużnik z hodowlą psów

skomentuj

Taki mail: W związku z długoletnim bezskutecznym odzyskaniem długu (prawomocny wyrok , sprawa skierowana do komornika) zdecydowałem się na skierowanie sprawy do windykacji tym samym znalazłem Państwa namiary w Internecie i pozwoliłem sobie napisać owy list. Sprawa którą chciałbym Państwa zainteresować jest następująca: Na etapie budowy mojego domu poszukiwałem firmy wykonującej kominki i z polecenia takową firmę w Zawierciu znalazłem tym samym zawarliśmy umowę na wykonanie dwóch kominków wpłaciliśmy zadatek w kwocie jakieś 5000 PLN na jeden i moi teściowie (mieszkający razem z nami w jednym domu lecz w swojej części) inna umowa na kolejne jakieś 5 000 PLN .Pieniądze były przeznaczone na zakup wkładów kominkowych i niestety jak to w życiu bywał bardzo często umowa nie została zrealizowana w żadnym stopniu. W międzyczasie wyszło na jaw nieco przypadkiem, że człowiek ten ma długi w instytucjach pożyczkowych – parabankach. W związku z powyższym skierowana została sprawa do sądu tam zapadła wyrok skazujący i nakazujący zadość uczynienie szkodzie w obydwu przypadkach (dwie umowy). Sprawca nie poczuł się w obowiązku zadość uczynienia. Sprawę skierowaliśmy do Komornika ale temat utknął u niego informując nas że Sprawcy nie ma w miejscu zameldowania a wskazaliśmy Komornikowi miejsce zamieszkania Sprawcy. Po weryfikacji Komornik stwierdził że Sprawca nic nie posiada (Na własną rękę sprawdziliśmy że Sprawca posiada hodowlę psów rasowych jest zarejestrowany w związku kynologicznym o czym również poinformowaliśmy Komornika, tym samym domniemywać należy ,iż posiada źródło dochodu) Komornik nie wykazał szczególnego zainteresowania przedmiotową sprawą. Sprawa jest z przed jakiś 8 lat i cały czas jest to sprawa w moim życiu nie załatwiona. Jeśli sprawa dla Państwa wydawała by się godna zainteresowania to chciałbym się spotkać z Państwa przedstawicielem celem opowiedzenia całej historii jak również przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające powyższe.

A adres tej hodowli masz? Jeżeli nie masz, to komornik nie ma obowiązku jej szukać, to Ty powinieneś wskazać. A na samego komornika też jest bat, ja nie akceptuje czegoś takiego że „Komornik nie wykazał szczególnego zainteresowania przedmiotową sprawą” – wysyłam wniosek o dokonanie zajęcia, następnie w razie potrzeby jeszcze jeden i jeszcze jeden, po czym straszę skargą do prezesa sądu rejonowego albo od razu ją wysyłam, w tym do wiadomości komornika. Tylko chyba ze dwa razy w karierze tak zrobiłem, ale zrobiłem i odpowiedzialnością odszkodowawczą postraszyłem komornika (jeżeli dłużnik upłynni składnik majątku zanim komornik ruszy się do zajęcia).  Były to skuteczne straszaki.

kategoria: komornik

Skomentuj