Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

A teraz przeciwko prezesom, ufff…

skomentuj

Kolejna sprawa subsydiarna szykuje się, gdyż Pan Komornik Piotr Tyc z Warszawy napisał m.in.:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia Piotr Tyc wysłuchując strony w trybie art. 827 kpc zawiadamia, że prowadzone postępowanie nie doprowadziło do ustalenia majątku dłużnika, do którego można by skutecznie skierować egzekucję – w ramach sposobów egzekucji wskazanych przez wierzyciela. Dotychczasowa egzekucja okazała się bezskuteczna.

Prowadzone w trybie art. 801 i 761 par. 1 kpc postępowanie nie doprowadziło do ustalenia majątku dłużnika. Czynności zajęcia ruchomości pozostających we władaniu dłużnika i pod adresem wskazanym przez wierzyciela nie dokonano. Przeprowadzone zaś czynności nie doprowadziły do potwierdzenia prowadzenia działalności (biura) przez dłużnika. Adres przy ul. … w Warszawie jest adresem użyczanym przez podmiot trzeci dla celów rejestrowych lub korespondencyjnych wielu podmiotom prawa handlowego lub innym przedsiębiorcom. Dłużnikowi nie przysługuje wierzytelność z tytułu nadpłaty podatku. (…)

To dobry komornik, więc zapewne jest tak, jak napisał. Chodzi oczywiście o dłużnika będącego spółką z o.o. Już wnosząc do komornika o egzekucję wiedziałem (w zeszłym roku), że tak to się zakończy i że trzeba czekać na umorzenie aby później znów założyć sprawę w sądzie – przeciwko prezesom. Jak długo to potrwa jeszcze zanim uzyskam tytuł wykonawczy przeciwko tym ludziom? Czy wniosą sprzeciw od nakazu zapłaty? Czy mają majątek (oficjalnie), tego nie wiem, ale nie są to słupy. Wkurzające jest to, ze ja już od dawna wiem, że to od nich będziemy egzekwować, jednak trzeba to formalnie – sądownie przyklepać.

Czerwiec 14th, 2012 at 3:53 pm

kategoria: spółka z o.o.

Skomentuj