Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Poszukiwanie nieruchomości dłużnika w całym kraju

skomentuj

Taki mail: W związku z bezskutecznością egzekucji w tym dwukrotnej licytacji udziału we współwłasności nieruchomości (dom jednorodzinny-ostatnia licytacja w kwietniu 2011r) i umorzeniu postępowania przez komornika zwracam się do Państwa z pytaniem o możliwość dalszego działania z Państwa strony. Dłużnik mieszka w Zabrzu. Wierzytelność stwierdzona jest wyrokiem Sądu  z dnia 27.11.2007r. oraz SO z dnia 27.03.2008r. wynosi 17.000.00złotych +zasądzone odsetki od dnia wytoczenia powództwa tj.13września 2006r (częściowo)oraz od daty wyrokowania(częściowo)do dnia zapłaty. Przyznane koszty egzekucji komorniczej 3227.00złotych. W księdze wieczystej założyłam wpis na hipotekę przymusową. Oprócz tego w księdze figuruje wpis hipoteki przymusowej założonej przez ZUS na kwotę 35.000.00złotych.Ponadto komornik prowadzi przeciwko dłużnikowi dwa postępowania egzekucyjne o alimenty na kwotę około 28.000.00złotych. Zadłużony w firmach pożyczkowych w Zabrzu (Provident, chwilówki internetowe…) i nie tylko w Zabrzu. Dłużnik ,według posiadanych przeze mnie informacji jest zatrudniony ale nie jest mi wiadomo gdzie. W w/w licytowanej nieruchomości nie zamieszkuje. Podobno posiada też ziemię rolna ale nie w województwie śląskim tylko gdzieś na północy kraju. Uprzejmie proszę o odpowiedź czy przyjęliby Państwo powyższą sprawę do prowadzenia. Jeśli tak to w jakiej wysokości kształtowałoby się Państwa wynagrodzenie

Udział w nieruchomości tego typu bardzo trudno sprzedać. Skupiłbym się raczej na sprawdzeniu czy faktycznie dłużnik posiada inne nieruchomości i gdzie. Niektórzy komornicy mają dostęp do systemu nowej księgi wieczystej (który chce ten ma) i mogą to sprawdzić pod warunkiem, że księga takiej nieruchomości zmigrowała już czyli została przepisana do wersji elektronicznej. Nieruchomość w całości należącą do dłużnika, w tym rolną, znacznie łatwiej sprzedać na licytacji niż udział w nieruchomości.

Czerwiec 3rd, 2012 at 6:06 am

Skomentuj