Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kara za niewykonanie wyroku przez dłużnika

skomentuj

Taki mail: Mam jeszcze jedną sprawę gdzie był wydany wyrok sądu a komornik nie może ściągnąć należności, choć firma dłużnika dalej funkcjonuje tylko teraz jako spółka z o.o. a dłużnik jest głównym udziałowcem. Faktura była wystawiona w 2003 roku na kwotę ok..10 000 zł netto + Odsetki do dnia dzisiejszego Dane dłużnika to … z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim. Wiem, że dwa miesiące temu spółka ta otrzymała kredyt w jakimś banku w Stargardzie Szczecińskim. Czy jest możliwość złożenia sprawy do prokuratury o uchylanie się od Wyroku sądu co za to mu grozi. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tą sprawą to chętnie podpiszę umowę. Tylko nie chciał bym ponosić kolejnych kosztów ponieważ wydałem na tą Sprawę około 7 tys zł bez rezultatu, ponieważ dłużnik zalega z ZUS-em i US a prowadząc tą sprawę komornik podłączył do naszej sprawy w pierwszej kolejności instytucje państwowe które wcześniej nie tknęły palcem w tej sprawie.

To za niewykonanie wyroku karnego, jeżeli na skazanego nałożono obowiązek naprawienia szkody (zapłaty pokrzywdzonemu) grozi wykonanie kary pozbawienia wolności, jeżeli została orzeczona w zawieszeniu. W przypadku wyroku w sprawie cywilnej taka konsekwencja bezpośrednio nie grozi, tylko komornicze postępowanie egzekucyjne plus ewentualnie różne „ciekawe” konsekwencje związane z czynnościami dokonywanymi przez windykatorów (windykatorzy to nie urzędnicy ani funkcjonariusze publiczni…). Oczywiście zapadły wyrok w sprawie cywilnej nie wyklucza skutecznego wniesienia zawiadomienia o wyłudzeniu i konsekwencji karnych dla dłużnika z tym związanych.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 5 Ocena średnia: 4.6]

02/06/2012

kategoria naprawienie szkody

Skomentuj