Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Cesja wierzytelności do windykacji a właściwość sądu

skomentuj

Taki mail: Mam pytanie jaki koszt u Państwa razem z wszystkimi opłatami sądowymi musiała bym ponieść chcąc złożyć pozew w postępowaniu upominawczym „nakaz zapłaty” uproszczone i zwykłe od kwoty do zwindykowania podstawa 130 000,00 PLN – czy liczą też Państwo odsetki ponieważ kwota składa się z 20 pozycji w różnych datach i fajnie tego ręcznie nie liczyć… Sprawa byłaby w Koninie w sądzie tu mieszka dłużnik a ja w miejscowości Koło.

Jeżeli jest to dług z tytułu faktur, to Ty możesz też wnieść powództwo do sądu właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania; w Kole też jest sąd. Jednak ja prowadzę windykacje tylko na podstawie umowy przelewu powierniczego wierzytelności. Dzięki tej umowie, mogę wnieść powództwo do sądu właściwego dla mojego miejsca zamieszkania. Poza tym, może uda się ściągnąć dług „polubownie”, w drodze bezpośrednich „negocjacji” z dłużnikiem, szybko. Tego sobie życzmy, dawaj to zlecenie.

Skomentuj