Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Ach, co to był za ślub…

skomentuj

Taki mail: W nawiązaniu do naszej rozmowy telefonicznej przesyłam dokumenty potwierdzające posiadanie przez mnie wierzytelności wobec Pani Ewy M i Krzysztofa M. Wierzytelności te wynikają z umów pożyczek. Łącznie jest to 6 umów pożyczek na kwotę łączną 75.600,00 zł. Pieniądze były potrzebne na ślub syna, a miały zostać zwrócone z odprawy emerytalnej Pani Ewy M. Z tego co mi wiadomo na dzień dzisiejszy dłużnicy posiadają mieszkanie własnościowe w Wałczu, na którym mają wpis na hipotekę w wysokości 20 tys. złotych. Ponadto Emerytura ani Ewy jest w części zajęta, ponieważ musi spłacić jakąś pożyczkę, której była żyrantem. Emeryturę zajął komornik. To są informacje jakie pozyskałem od dłużnika po fakcie udzielenia pożyczek. Czy są prawdziwe trudno mi stwierdzić. Do wszystkich umów są weksle in blanco podpisane przez obojga małżonków. Proszę o ofertę windykacji lub zakupu tych wierzytelności.

Bardzo bogaty ślub. Faktycznie natomiast trzeba liczyć się z tym, że dłużnik dezinformuje celem zniechęcenia wierzyciela do windykacji albo wywołania współczucia (?!). Tylko jeżeli tak, to warto by powiedzieć im, że w takim razie dopuścili się wyłudzenia – wiedzieli że pieniędzy nie zwrócą i postraszyć ich powiadomieniem prokuratury o podejrzeniu wyłudzenia pożyczek. Warto zwrócić uwagę na to, że oszustwo ma miejsce także wówczas, gdy dłużnik wie, że nie zwróci pieniędzy w umówionym terminie ale (powiedzmy że) później, na przykład za rok, może.

kategoria: dłużnicy

Skomentuj