Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Windykacja z nieruchomości

skomentuj

Taki mail: Proszę o przedstawienie oferty na odzyskanie wierzytelności na terenie Rzeszowa. Podstawowe dane: – rodzaj wierzytelności: pożyczka dla osoby prywatnej, – wierzytelność stwierdzona umową pożyczki podpisaną przez obojga małżonków, – kwota wierzytelności: 40,000 zł + odsetki określone w umowie (2,460.71 zł na dzień 08.10.2009) – oprocentowanie pożyczki 10.30% w skali roku, – ostatnie wezwanie do spłaty w dniu 08.10.2009 – wysłane za potwierdzeniem odbioru, – majątek dłużnika: nieruchomość rolna na Mazurach ok. 17 ha o wartości ok. 350-400 tys. zł (była planowana sprzedaż); mieszkanie hipoteczne w Rzeszowie o wartości ok. 300-400 tys. zł. Jeżeli będą potrzebne jeszcze jakieś dane to proszę o kontakt.

Pięknie, bo odpada nam częsty problem (nie do pokonania) związany z egzekucją z nieruchomości będących wspólnością małżeńską. Kiedy tylko jedno z małżonków jest dłużnikiem a drugie nawet nie wyraziło zgody na zaciągnięcie długu, to egzekucja z takiej nieruchomości nie będzie możliwa. Tutaj oboje są dłużnikami, solidarnymi, więc nie jest źle. Co do samej egzekucji, to najpierw wziąłbym się za tę nieruchomość rolną – łatwiej sprzedać niż zamieszkała nieruchomość czyli z lokatorami (których trudno się później pozbyć z mieszkania).

Maj 29th, 2012 at 8:16 pm

Skomentuj