Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Umowa najmu jako dowód

skomentuj

Taki mail: Proszę o ocenę szans odzyskania długów oraz określenie kosztów, które muszę ponieść w tym celu. Mam dwie sprawy (dokumentacja w załącznikach) 1. dług firmy … Sp. z o.o. 2. dług firmy … (sp. cywilna)  Oba długi są należnościami z tytułu nierozliczonego najmu lokalu. Dłużnicy maja siedzibę w Koszalinie. Należności są dokumentowane umową najmu i fakturami proforma. Zazwyczaj,  w normalnej  sytuacji wystawiam faktury przed zapłatą czynszu, ale w przypadku kiedy najemcy przestają płacić to wystawiam faktury proforma (dla przypomnienia) a faktury normalne dopiero po otrzymaniu płatności. Umowy najmu nie zobowiązują mnie do wcześniejszego wystawiania faktur, zobowiązują natomiast najemców do wpłacania czynszu do określonego terminu. Przyjęcie załączonych faktur proforma firmy … potwierdzone jest podpisem przez właścicieli (ostatnia tylko potwierdzenie nadania na pocztę). Należności od firmy … można udowodnić: (1) umową; (2) analizą wpłat należności na mój rachunek bankowy wymieniony w umowie najmu.

Umowa najmu to wystarczający dowód na to, że wierzytelności powstały i już tylko na jej podstawie można prowadzić zdecydowaną windykację. Jeżeli w umowie najmu strony nie zastrzegły tego, że zapłata będzie każdorazowo dokonywana po wystawieniu faktury dla najemcy, to brak faktur nie stanowi przeszkody w windykacji.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

28/05/2012

kategoria: najem

Skomentuj