Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Zapłata cesją

skomentuj

Taki mail: Chcieliśmy zgłosić odzyskanie naszych wierzytelności od firm za sprzedany towar jak również przejęcia cesji wierzytelności na sumę około 500.000 zł., dłużnik w Jeleniej Górze. Sprawą zajmowała się firma … ale nie stać nas było na poniesienie kosztów sądowych, ze względu na dużo kwotę wierzytelności firma straciła zdolność finansową. Posiadamy cesję wierzytelności podpisane przez dłużników i radców prawnych. Prosimy o kontakt jesteście ostatnią naszą nadzieją na odzyskanie naszych wierzytelności.

Godzenie się na zapłatę cesją wierzytelności zamiast gotówką, to spore ryzyko zważywszy, że po prostu zmienia nam się dłużnik i ten nowy (z cesji) jest może nawet trudniejszy do zwindykowania. Odradzam więc takie porozumienia – cesje. Teraz może macie nieściągalnego dłużnika zamiast tego, od którego moglibyście pieniądze odzyskać a który „ubrał” Was w beznadziejną cesję i śmieje się z Was.

Skomentuj