Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Zarząd nie może uzgodnić…

skomentuj

Taki mail: Jesteśmy firmą ogrodniczą świadczącą usługi budowy i pielęgnacji terenów zieleni w maju podpisaliśmy umowę na wykonanie prac brukarskich na sumę 12575 zł brutto oraz ogrodniczych na sumę 11672 zł brutto zleceniodawcą  jest … Spółka z o.o. ze Stargardu. w trakcie prac roboty brukarskie zostały powiększone protokółem konieczności 15 lipca dokonano odbioru robót 16 lipca została wystawiona faktura na prace ogrodnicze zgodnie z umową a na prace brukarskie powiększona o protokół konieczności na sumę 15403 zł brutto Zleceniodawca  10 września zapłacił część faktury za roboty ogrodnicze. Druga część za roboty brukarskie do dzisiaj jest nie zapłacona oficjalnie nie znamy powodu dla którego nie płaci nieoficjalnie są informacje że członkowie zarządu nie mogą się porozumieć co do zasadności powiększenia zakresu prac proszę o info jakie są szanse na wyegzekwowanie pieniędzy od …

O, a to coś nowego. Aha, czyli na tym protokole konieczności brak jest podpisów osób upoważnionych do reprezentowania firmy dłużnika? Może na przykład podpisał się tylko jeden członek zarządu a zgodnie z KRS powinni podpisać się obaj? No, trzeba zawsze sprawdzić, jak przedstawia się kwestia wymaganej reprezentacji firmy kontrahenta.  Załóżmy że ktoś otrzyma zlecenie z podpisem np. prezesa spółki i będzie się cieszył niezmiernie i robotę wykona a później okaże się że sam prezes nie był jednoosobowo uprawniony do reprezentowania spółki (tylko łącznie z jeszcze jednym członkiem zarządu) no i jest problem.

Maj 21st, 2012 at 4:19 pm

kategoria: spółka z o.o.

Skomentuj