Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

(Nie)upoważnieni

skomentuj

Taki mail: Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży i montażu urządzeń chłodniczych i klimatyzacji. Jeden z moich kontrahentów firma … zalega z płatnością za dostarczone urządzenia i wykonaną usługę. Pokrótce sprawa wygląda następująco : Firma … z Głogowa kupiła? zakład produkcyjny od mojego dawnego kontrahenta firmy … . Przedstawiciel … p. D skontaktował się ze mną i poprosił o ofertę na moje usługi. Przedstawiłem ofertę , która została ustnie zaakceptowana przez p D. ,następnie Firma wpłaciła zaliczkę w wys. 50% na zakup i montaż na którą wystawiłem f-rę VAT. Ta f-ra nie jest podpisana przez odbiorcę. Urządzenia zostały dostarczone i zamontowane zgodnie z umową i w terminie. Z racji tego że rozliczam się z podatku ryczałtowo na różnych stawkach, wystawiłem f-rę korygującą na zwrot zaliczki i f-rę główną na dostarczone urządzenia a po zakończeniu robót f-rę na robociznę. Na korekcie jest uwaga o zaliczeniu kwoty do f-ry za urządzenia. Na korekcie i f-rze za urządzenia podpisał się p D. Na f-rze za robociznę podpisała się pani księgowa? z biura firmy plus pieczęć firmowa (Nazwiskiem p. D.). Podpisując f-ry przedstawiciele firmy nie zgłaszali żadnych zastrzeżeń. Niestety, pomimo obietnic i upływu terminów płatności nadal nie dokonano zapłaty. Całość zobowiązań firmy … wynosi 73200zł plus odsetki ustawowe za zwłokę. Do dłużnika wystosowałem pisemnie wezwanie do zapłaty .Termin upłynął 25.10.2011r. Proszę o przedstawienie propozycji pomocy w odzyskaniu długu.

A sprawdzałeś, czy osoby te tj. przedstawiciel pan D. oraz księgowa mają upoważnienie do reprezentowania firmy? Jeżeli nie mają, to możesz mieć problem. Nie masz też umowy a jedynie ustna czyli żadną, lecz tu co prawda masz zaliczkę która dowodzi że umowa została zawarta. Jeżeli jednak faktura jest podpisana przez osobę nieupoważnioną, to właściciel / zarząd firmy może zakwestionować wartość wykonanych usług twierdząc, że umawialiście się na niższa kwotę.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

21/05/2012

kategoria umowy

Skomentuj