Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Klient chce od razu do sądu

skomentuj

Taki mail: W oparciu o rozmowę telefoniczną dotyczącą usługi windykacji należności zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

– w jakim postępowaniu (upominawcze, nakazowe) będzie się toczyła sprawa sądowa,

– czy istnieje możliwość pominięcia działań stricte windykacyjnych i przystąpić od razu do postępowania sądowego,

– w jakim właściwym sądzie będzie się toczyła sprawa (strony mają zarejestrowane siedziby w Cieszynie),

– jakie koszta wiążą się z realizacją działań oraz jakie są warunki i zasady współpracy z Państwem, w tym terminy płatności z naszej strony,

– czy możliwe jest przesłanie projektu umowy lub oferty na ww usługę.

Strony podpisały umowę na świadczenie usług kadrowo-płacowych opiewające na bieżącą obsługę w roku 2012r. oraz przeprowadzenie audytu kadrowo-płacowego za rok 2011r. W dniu 14.05.2012r. umowa została rozwiązana za obustronnym oświadczeniem woli stron. Od stycznia 2012r. klient nie wywiązywał się z płatności za faktury wystawiane za świadczone przez nas do dnia 14.05.2012r. usługi. Z uwagi na utratę zaufania do nierzetelnego klienta przedstawiona została mu propozycja przekazania przedmiotu wykonanego audytu na podstawie potwierdzenia dokonania przelewu lub płatności gotówkowej. Wystawione zostały również wezwania do zapłaty, w tym ostatnie skierowane przez kancelarię prawną. Niestety bezskuteczne. Kwota wierzytelności wynosi: 7 190,80zł plus odsetki ustawowe. Klient nie przyjmuje do wiadomości ugodowej propozycji zakończenia współpracy i zaspokojenia naszych roszczeń w zaproponowanej kolejności tj. wykonanie przelewu przez Klienta, a następnie przekazanie przedmiotu umowy przez naszą firmę. Zgodnie z ustaleniami telefonicznymi przesyłam NIP klienta: … i pozostaję w oczekiwaniu na odpowiedź.

Jak nam to zlecisz do windykacji to Cię okłamię, że od razu wyszedł pozew a w rzeczywistości najpierw, tak do 3-4 tygodni, popracujemy nad dłużnikiem pozasądowo. Co Ty wiesz o skutecznej windykacji? Jak podpiszemy umowę przelewu powierniczego wierzytelności, to ja mogę wnieść pozew do sądu właściwego miejscowo dla mnie. Niezapłacone faktury i umowa na usługi kadrowo-płacowe raczej nie kwalifikują się do postępowania nakazowego, chyba że właściciel firmy podpisał każdą fakturę.

A co do tego jakiegoś tam audytu, to jeżeli w umowie strony zastrzegły, że najpierw przekazanie przedmiotu umowy – audytu a później zapłata, to Ty nie możesz zmieniać kolejności nawet jeżeli klient już ma zaległości w płaceniu. Tak myślę.

Maj 21st, 2012 at 6:29 pm

Skomentuj