Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kara umowna

skomentuj

Taki mail: Proszę o informację czy zajmiecie się i na jakich warunkach uzyskaniem odszkodowania finansowego tytułem kary umownej w wys. 105000 zł za niewywiązanie się z umowy opisanej aktem notarialnym. Poddanie się rygorowi egzekucji wprost z aktu na zasadzie art 777 par 1 pkt 4 Kodeksu Postępowania Cywilnego Dłużnikiem jest Sp zoo w Wieluniu.

Kara umowna to nie odszkodowanie; wierzyciel z tytułu kary umownej nie musiał wcale ponieść żadnej szkody, to są bardzo fajne roszczenia. Chętnie przyjmę tę sprawę. Tak jak w przypadku roszczeń innego rodzaju, także w przypadku kary umownej, gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, można pozwać osobiście członków zarządu spółki z o.o.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

19/05/2012

kategoria umowy

Skomentuj