Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Bydlak

skomentuj

Taki mail: Piszę w imieniu mego męża, …  który jest osobą bardzo słabo widząca. Mąż jest rolnikiem, i od czasu do czasu sprzedaje bydło. 20.05.2008 sprzedał większą partię bydła (5 szt) …, …. Współpraca z tym Panem trwała od kilku lat i budził on nasze zaufanie, zawsze dotrzymywał słowa. na potwierdzenie transakcji z dnia 20-05-2008 otrzymaliśmy fakturę VAT RR NR 254/2008 na kwotę 11.831.82, a płatność miała nastąpić przelewem, co nigdy nie nastąpiło. 08-09-2008 złożyliśmy do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym i 20-10-2008 w/w Sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym  (I Nc …/08) i nakazał pozwanemu … ur. 10-08-1943 r. zapłatę 11.831,82zł z ustawowymi odsetkami w wysokości 11,5% w stosunku rocznym od dnia 10-06-2008 do dnia zapłaty oraz kwotę 148 zł kosztów procesowych. 21-01-2009 złożyliśmy wniosek do Pana Daniela Wach Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostrowii Mazowieckiej, 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. Lubiejewska 25a/10 (sprawa KM …/09), który wszczął postępowanie egzekucyjne w styczniu 2009r, w związku z brakiem rezultatów w marcu 2009 wnieśliśmy o skierowanie zapytań do US i ZUS. okazało się że nastąpił zbieg egzekucji prowadzonych przez US w Ostrowii Mazowieckiej (US 1…/Ne – 729/16/2009 )oraz komornika w kilku sprawach i Sąd Rejonowy w Ostrowii Mazowieckiej 30-06-2009 (I Co …/09) postanowił iż wszystkie egzekucje pozostające w zbiegu ma dalej prowadzić Komornik z Ostrowii Mazowieckiej.

Komornik 02-10-2009 komornik zajął emeryturę dłużnika w KRUS w Ostrołęce i 25-01-2010 otrzymaliśmy wpływ od komornika w kwocie 70.99zł. W trakcie trwania postępowania egzekucyjnego wpłaciłam na konto komornika 236,13zł. 28-05-2010 Komornik postanowił umorzyć postępowanie egzekucyjne na podstawie art.824par. 1 pkt 3 kpc w uzasadnieniu pisząc iż egzekucja z ruchomości, wynagrodzenia i wierzytelności jest bezskuteczna. „Dłużnik mieszka i jest zameldowany pod wskazanym adresem. nie posiada żadnych ruchomości posiadających wartość handlową i podlegających zajęciu. Pobiera świadczenie emer.-rent. KRUS Ostrołęka, jednak przeciwko wymienionemu prowadzonych jest jeszcze dwanaście innych postępowań, z czego pięć na rzecz wierzyciela ZUS i us a więc na podstawie art 1025 kpc mają one pierwszeństwo w zaspokajaniu należności. Wartość roszczenia w tych sprawach to kwota ponad 420.000,00 zł.” i zwrócił nam chyba część zaliczki  w kwocie 98,52 zł. Na nakazie zapłaty mamy pieczątkę iż wyegzekwowano kwotę 70,99zł, koszty egzekucji w kwocie 128.61 pokrył wierzyciel.  Informowałam komornika iż dłużnik nadal prowadzi działalność gospodarczą w zakresie skupu bydła i została ona zlikwidowana w UG dopiero pod koniec 2010r, Regularnie, nawet po likwidacji działalności skupował bydło  w każdy poniedziałek w miejscowości Milejczyce w województwie podlaskim i nadal jeździ po gospodarstwach rolnych w powiecie hajnowskim i skupuje bydło. Gospodarstwo rolne wraz z całym majątkiem przekazał najprawdopodobniej synowi, z którym wcześniej jeździł po bydło i który wystawił nam również feralną fakturę około 2005-06 roku. W 2010 roku osoba, która również została pokrzywdzone przez tego Pana złożyła zawiadomienie do prokuratury Rejonowej  w Hajnówce, informowała Kontrolę Izby Skarbowej o nielegalnej działalności co o ile mi wiadomo nie przyniosło żadnego skutku, złożyła wniosek do Sądu o ujawnienie majątku dłużnika, dłużnik stawił się w końcu na kolejnej rozprawie i oświadczył iż żadnego majątku nie posiada i nie pamięta kiedy przepisał dom i gospodarstwo rolne a działalności nie prowadzi. Powyższe oświadczenie wydało nam się absurdalne gdyż powyższe informacji przynajmniej co do działalności i domu sąd mógł ustalić bez problemu w Urzędzie Gminy. Prawdę powiedziawszy straciłam już  nadzieję na odzyskanie tych pieniędzy choć nie ukrywam że są  one nam bardzo potrzebne. Jesteście naszą ostatnią deską ratunku, a człowiek nadal robi co robił i śmieje się wszystkim w nos.

Skoro dłużnik przepisał majątek na syna, to sugeruję skargę pauliańską aby sąd uznał przepisanie majątku na rzecz syna za bezskuteczne jak chodzi o skarżącego wierzyciela. O ile przepisanie miało miejsce po zaciągnięciu zobowiązania przez tego bydlaka.  A tego komornika to znam, tzn. miałem u niego sprawy i uważam go za jednego z lepszych komorników. Nie ściągnął kasy z dłużnika, bo jak Pani wie, dłużnik przepisał majątek na syna. Nawet najlepszy komornik jest bezradny w takiej sytuacji.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

15/05/2012

Skomentuj