Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„wezwanie do zapłaty członka zarządu”

skomentuj

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „wezwanie do zapłaty członka zarządu”. Zapewne chodziło mu o wezwanie przed skierowaniem pozwu przeciwko członkom zarządu spółki z o.o. po bezskutecznej egzekucji przeciwko spółce. No to na przykład takie (wzywałem niedawno prezesów z Jeleniej Góry):

WEZWANIE DO DOBROWOLNEJ ZAPŁATY DŁUGU

Załączając kserokopię prawomocnego nakazu zapłaty Sądu Rejonowego w … Sygn. akt … z dnia 17 grudnia 2009 r. przeciwko XYZ Sp. z o.o. w Poznaniu oraz postanowienia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu … Sygn. akt KM … o umorzeniu bezskutecznego postępowania egzekucyjnego przeciwko ww. spółce, niniejszym, na podstawie art. 299 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wzywam Pana zapłaty kwoty łącznej 32.514,55 zł. (słownie: trzydzieści dwa tysiące pięćset czternaście złotych i pięćdziesiąt pięć groszy) w terminie siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego wezwania. Na ww. kwotę składają się kwoty zasądzone w tytule wykonawczym oraz kwota kosztów postępowania egzekucyjnego ujęta w wymienionym wyżej postanowieniu komorniczym. Nr rachunku bankowego mojej firmy, na który należy dokonać zapłaty, to: …

W przypadku braku zapłaty w wyżej określonym terminie, skieruję dochodzenie roszczenia przeciwko Panu na drogę sądową.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

12/05/2012

Skomentuj