Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Dłużnik: Sylwia Kuśpiet, Racibórz. Kwota 4.065,41 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Sprzedam dług dłużniczki: Sylwia Kuśpiet urodzona w 1990 roku, zamieszkała Racibórz (dysponuję nr PESEL oraz oczywiście pełnymi danymi adresowymi dłużniczki).

Kwota podstawowa długu wynosi 4.065,41 zł. Dług potwierdzony jest prawomocnym nakazem zapłaty. Jest to dług z tytułu należności za najem lokalu. Postępowanie egzekucyjne przeciwko tej dłużniczce, które wciąż jest bezskuteczne, zostało wszczęte przez komornika sądowego w październiku 204 roku i obecnie prowadzone jest przez komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu Remigiusz Korzec. Cytat z pisma od Komornika z datą 20 sierpnia 2015 roku „Dłużnik nie pobiera świadczeń emerytalno rentowych oraz krótkoterminowych, a także nie figuruje jako ubezpieczony. Nie ustalono miejsca pracy dłużnika. Dłużnik nie jest zarejestrowany w PUP jako osoba bezrobotna. Nie prowadzi działalności gospodarczej. Dokonane zajęcia rachunków bankowych okazały się bezskuteczne. Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika poinformował, iż dłużnikowi nie przysługują jakiekolwiek wierzytelności z tytułu nadpłaty w podatkach. W czasie czynności terenowych ustalono, iż w.w dłużnik nie mieszka pod wskazanym adresem. Wyprowadził się w kierunku Katowic. Nie ustalono ruchomości oo wartości handlowej. Osoby / podmioty gospodarcze zainteresowane nabyciem przedmiotowej wierzytelności proszę o kontakt e-mail na adres: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

11/05/2012

kategoria dłużnicy

Skomentuj