Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Dłużnik: Emilia Betka, Szczecin. Kwota 4.000,00 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Dług na sprzedaż: dłużnik Emilia Betka ur. 1959 r., zam. Szczecin. kwota główna długu: 4.000,00 zł. na podstawie prawomocnego nakazu zapłaty z dnia 13 maja 2013 r. Postępowanie egzekucyjne umorzone przez komornika dnia 28 maja 2014 r. z uwagi na całkowitą bezskuteczność. Komornik ustalił (pismo do wierzyciela z dnia 24 kwietnia 2014 r.) że dłużniczka nie pobiera świadczeń krótkoterminowych z ZUS ani nie figuruje tam w ewidencji emerytalno-rentowej. Brak wykazanych rachunków bankowych jak i źródeł dochodu. Nie przysługuje jej nadpłata podatku, brak według Urzędu Skarbowego rachunku bankowego oraz aktualnych płatników dłużnika. Zgodnie z odpowiedzią z CEPiK dłużniczka nie jest właścicielka pojazdów mechanicznych. Według informacji z Urzędu Miasta, nie posiada nieruchomości. Również w systemie OGNIVO brak rachunków bankowych dłużniczki. Podczas rozmowy telefonicznej z dłużniczką komornik ustalił, że dłużnik jest osobą bezrobotną, nie posiada żadnego majątku, miała podjąć pracę za granicą i dokonywać regularnych wpłat ale do dziś żadna kwota nie wpłynęła. Kontakt z przedstawicielem wierzyciela w sprawie wierzytelności: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

10/05/2012

kategoria dłużnicy

Skomentuj