Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Administrator i długi najemców

skomentuj

Taki mail: Wspólnie z żoną posiadamy 3 mieszkania wybudowane w 2000 r. w Gdańsku pod wynajem. Administrowaniem tych mieszkań zajmuje się firma „…”(ul. … Gdańsk), która na podstawie umowy zobowiązana jest do zawierania w imieniu właścicieli umów najmu z lokatorami, egzekwowania i przekazywania właścicielom (czyli nam) należnych czynszów. Niefrasobliwe wywiązywanie się z umownych obowiązków doprowadziło do powstania zadłużenia w kwocie netto (bez odsetek) ponad 40 000 zł, a wraz z odsetkami z tyt. opóźnionych płatności – ponad 54 000 zł. Ostateczne wezwanie do spłaty zadłużenia wysłane listem poleconym w dniu 2011-08-18 pozostało bez żadnej reakcji ze strony dłużnika. Bardzo prosimy o przedstawienie Pańskiej oferty dotyczącej windykacji długu jak powyżej.

Myślę, że taka umowa a administratorem powinna precyzować wymagania co do weryfikacji najemców jak chodzi o wypłacalność. To po pierwsze, ale nie wiem, jak to jest w Waszym przypadku. Po drugie, kto jest dłużnikiem, czy lokatorzy czy ten administrator który nie przekazał Wam pieniędzy od najemców? Wolałbym to drugie czyli jednego dłużnika na wysoką kwotę którego pewnie można skutecznie przymusić do zapłaty bo pieniądze ma, niż iluś tam lokatorów żyjących może faktycznie w ubóstwie i nieściągalnych żadnym sposobem.

Maj 10th, 2012 at 8:52 am

kategoria: najem

Skomentuj