Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Zawiadomienie o bezskutecznej egzekucji – przykład

skomentuj

Kilka razy wpisywano w wyszukiwarce tytułowe hasło. Akurat otrzymałem w jednej ze spraw. No i macie tu obszerny fragment, tak to na przykład wygląda:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w … w trybie art. 827 kpc informuje że postępowanie egzekucyjne w powyższej sprawie będzie umorzone.

W toku czynności egzekucyjnych ustaliłam, że dłużnik … zamieszkuje pod adresem … Łódź, w domu stanowiącym własność …, babci męża dłużniczki. Stan prawny ww. nieruchomości nie jest uregulowany z uwagi na brak postępowania spadkowego po zmarłej …. Jak ustaliłem … nigdzie etatowo nie pracuje. Od lutego 201 Ir. nie prowadzi już działalności gospodarczej …. Zarejestrowana jest w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku. Aktualnie dłużniczka wraz z trójką dzieci pozostaje na utrzymaniu małżonka. z którym od 2006 r. pozostaje w rozdzielności majątkowej małżeńskiej stwierdzonej Aktem notarialnym z dnia … repertorium …

W wyniku zapytań w trybie art. 761 par 1 kpc ustaliłam, że … podlega ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu jako osoba prowadząca działalność gospodarczą … Dłużniczka nie pobiera świadczeń emerytalno – rentowych w I Oddziale ZUS w Łodzi. Brak informacji odnośnie rachunku bankowego dłużnika. Naczelnik Urzędu Skarbowego w … potwierdził prowadzenie przez dłużniczkę działalności gospodarczej …. Ostatnie dokumenty podatkowe złożone za rok 2009 Urząd wskazał rachunek bankowy dłużnika prowadzony przez PKO S.A. I Oddział w ….

Moje zajęcie rachunku dłużnika Banku PKO S.A. okazało się bezskuteczne ponieważ rachunek został skutecznie wypowiedziany. W wyniku zapytania do Centralnej Ewidencji Pojazdów ustaliłam, że … jest właścicielem motoroweru Ventus-Moto rok prod. 2008, . samochodu osobowego Dodge Grand Caravan SE rok prod. 1996 oraz Polonez rok prod. 1988. Zajęty w trakcie czynności egzekucyjnych samochód osobowy Dodge Grand Caravan SE o nie został sprzedany w drodze dwóch licytacji. Pozostałe ww. ruchomości w trakcie czynności nie zostały ujawnione. Dłużniczka oświadczyła że nie jest w stanie uregulować zadłużenia nawet w miesięcznych ratach, oraz nie jest w stanie określić terminu rozpoczęcia spłat należności. W trakcie czynności egzekucyjnych nie ujawniłam żadnych innych rzeczy ruchomych przedstawiających wartość handlową i podlegających zajęciu.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

09/05/2012

kategoria: komornik

Skomentuj