Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Osoba prywatna a rejestr długów

skomentuj

Taki mail: Mam dłużnika, który podpisał weksel. Dłużnik jest osiągalny, mieszka w Bytomiu, ale cały czas zwleka z regulacją. Myślę, że postraszenie go na drodze formalnej rejestrem dłużników może być bardzo skuteczne – dłużnik chce założyć działalność gospodarczą. Podaję istotne informacje: Kwota opiewa na 3650 zł Dłużnik jest osobą prywatną. Wierzytelność to weksel, termin spłaty upłynął 31.07.2010 roku. Jak wyglądałby koszt zajęcia się tą sprawą?Osobę prywatna możesz w takiej sprawie wpisać do rejestru długów (KRD, ERIF, Infomonitor) albo na giełdę wierzytelności (też przecież tak naprawdę to rejestr długów, tylko nieformalnie) dopiero gdy będziesz miał przeciwko niej tytuł wykonawczy czyli (bo nie każdy wie co to tytuł wykonawczy) prawomocny nakaz zapłaty albo wyrok (albo ugodę sądową, też z klauzulą wykonalności). To, że on niedługo zostanie przedsiębiorcą, nie uprawnia Cię do tego abyś go tak od razu wpisał do rejestru długów z tytułu zobowiązania które po pierwsze, powstało zanim zaczął prowadzić działalność gospodarczą a po drugie, nie jest związane z prowadzeniem przez niego firmy. Tak, bo nawet jeżeli przedsiębiorca dajmy na to że zaciągnie prywatną pożyczkę ale jako osoba prywatna, to raczej nie wpisałbym go na internetową giełdę długów – rejestr dłużników zanim nie uzyskam tytułu wykonawczego. Gdyby jednak w umowie pożyczki figurował jako przedsiębiorca czyli z podaniem nazwy firmy, to co innego. Jak chodzi jednak o rejestry długów działające jako Biura Informacji Gospodarczej (czyli właśnie KRD, ERIF, Infomonitor) to osoba prywatna może dopisać dłużnika – przedsiębiorcę dopiero po uzyskaniu tytułu wykonawczego.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 11 Ocena średnia: 4.5]

09/05/2012

kategoria rejestry długów

Skomentuj