Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Termin wypowiedzenia umowy najmu

skomentuj

Taki mail: W nawiązaniu do dzisiejszej rozmowy, przesyłam Panu skany kopii niezapłaconych faktur oraz tabelę z wyliczeniami na dzień 30.04.2012 r. Łączna kwota 5557,37 zł jest na dzień dzisiejszy kwotą ostateczną, po zaliczeniu na poczet długu mebli i komputera znajdujących się w biurze firmy u nas w  Ełku …, kaucji wpłacanej przy podpisywaniu umowy oraz kwoty 1000,00 zł wpłaconej nam gotówką na początku listopada 2011 roku. Wypowiedzenie umowy … jest trzymiesięczne i będzie trwało do końca czerwca 2012 roku. Będą za kolejne 2 miesiące wystawione im również faktury. Siedziba firmy znajduje się w biurowcu, którego jesteśmy właścicielem. Nie ma ich tu fizycznie od bardzo dawna, z tego co mówi nam pracownica, właścicielka, tj. Elżbieta … przebywa tymczasowo we Włoszech.

Bez sensu. Przecież przed zawarciem umowy najmu należało liczyć się z tym, że najemca nie będzie płacił. Trzeba było mieć w umowie zapis zgodnie z którym w przypadku opóźniania się przez najemcę z zapłatą na przykład 30 dni, wynajmujący może (ale przecież nie musi) wypowiedzieć mu umowę najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia.

kategoria: najem

Skomentuj