Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Bezskuteczne zawiadomienie o wyłudzeniu pożyczki

skomentuj

Taki mail: Moje nieściągnięte wierzytelności z tytułu udzielonej pożyczki osobie fizycznej wynoszą 56 tys. Czy prowadzicie Państwo takie sprawy i na jakich warunkach? Wyroku nie ma. A czy jest konieczny? Wierzytelność jest bezsporna i udokumentowana przez pożyczkobiorcę podpisanym harmonogramem spłat oraz przelewem pożyczki na jego konto. Ja jestem ze Starachowic (świętokrzyskie) dłużnik też był stąd. Teraz nie wiem gdzie jest. Zniknął. Nie daje znaku życia. Podejrzewam, że pracuje na czarno. Ma inne zajęcia komornicze. Ma majątek – 3 domy, kilka samochodów (chłodnie do przewozu mięsa i wędlin), ale podejrzewam, że to wszystko dokumentacyjnie nie jest jego. Jest bezkarny. Nie odbiera telefonów ani żadnej korespondencji. Ma możliwość mieszkania w kilku miejscach ale pod żadnym z adresów jest nieuchwytny. Przesyłam opis zdarzenia zamieszczony w piśmie do prokuratury. Prokuratura pismo oddaliła z uzasadnieniem, że czyn nie kwalifikuje się jako wyłudzenie pieniędzy.

„My niżej podpisani zgłaszamy wyłudzenie od nas pieniędzy w kwocie 56.136,29PLN przez … zamieszkałego w  … W 2007 roku … zwrócił się do nas z prośbą o pożyczenie mu pieniędzy na spłatę leasingu. Ponieważ nie dysponowaliśmy środkami własnymi zaciągnęliśmy kredyt hipoteczny w ING Bank Śląski kwotę  40.000,00 PLN i całą tę kwotę przekazaliśmy na wskazane konto przez Pana …. Pan … zadeklarował bieżącą spłatę  miesięcznych rat ( kapitał + odsetki) za naszym pośrednictwem.  Przez pewien czas wywiązywał się z poczynionych zobowiązań i spłacił w ten sposób 23 raty z bieżącymi odsetkami, co dało kwotę rat w wysokości  13.615,49PLN  W maju 2009 roku zaprzestał dalszych wpłat tłumacząc to trudnościami finansowymi jego firmy i prosił nas o dalszą chwilową pomoc zapewniając, że postara się szybko zwrócić swój dług wobec nas. Twierdził, że wystawił na sprzedaż samochody, domy ( w … i Ostrowcu ) oraz gospodarstwo rolne z zabudowaniami, które przejął  po rodzicach.  Dalszą zwłokę w spłacie tłumaczył tym, że nie może sprzedać swoich nieruchomości. Na dzień dzisiejszy ogólne zadłużenie Pana … wobec nas  wynosi 56.536,29 PLN + odsetki od niespłaconej jeszcze przez nas pożyczki wobec banku w kwocie 4.311,38 PLN. Szacowana wartość tych odsetek wynosi około 200,00PLN. Nasze działania  zmierzające do odzyskania naszych pieniędzy są bezskuteczne. Mimo zapewnień słownych i pisemnych o zwrocie pożyczonych pieniędzy  Pan … wraz z żoną Zofią są nieuchwytni. Kilkakrotnie byliśmy w …  oraz w Ostrowcu Świętokrzyskim kod pocztowy 27 – 400  Osiedle …, ale niestety nie udało nam się zastać żadnego z Państwa … pod wskazanymi adresami. Sąsiedzi poinformowali nas, że nie mamy szans na kontakt z Państwem …, ponieważ są poszukiwani również przez innych wierzycieli i od pewnego czasu się ukrywają. Podejmowaliśmy telefoniczne próby zorganizowania spotkania, na którym moglibyśmy ustalić formę rozliczeń dogodną dla obu stron, ale niestety, zarówno Pan … jak i jego żona tylko dokonywali obietnic i na nowo nas zwodzili. Obecnie są nieuchwytni.  Nie mamy żadnej wiedzy, gdzie są i co robią. Od sąsiada wiemy, że Pani … od września nie pracuje już w szkole w …  i również zniknęła. Proszę o pomoc w odzyskaniu naszych pieniędzy.

Taka drobna uwaga na początek – wzięła Pani pożyczkę hipoteczną a nie kredyt hipoteczny, ale to tak na marginesie. Co do zawiadomienia o wyłudzeniu, to organy ścigania zapewne uznały, że nie miał zamiaru wyłudzić pieniędzy, bo na początku dług wobec Państwa spłacał. I faktycznie, jeżeli pożyczkobiorca dopiero po zaciągnięciu pożyczki utraci możliwość spłacania długu, to nie można wówczas zarzucić mu wyłudzenia. Tylko że w tym przypadku możliwe że jednak zamiar / świadomość tego że nie zwróci całego długu była u pożyczkobiorcy, jeżeli miał już wcześniej zajęcia komornicze. Trochę spłacił więc dla pozorów uczciwości i to (jak zwykle) wystarczyło do umorzenia postępowania przez prokuraturę bądź nawet do odmowy wszczęcia postępowania.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

05/05/2012

kategoria wyłudzenie

Skomentuj