Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Ugodowcy

komentarze 4

Taki mail: W marcu 2011 r. udzieliłam firmie … sp. z o. o. (firma cały czas prowadzi działalność) pożyczki inwestycyjnej w wysokości 100 tysięcy złotych. Zgodnie z umową pożyczka wraz z odsetkami miała być spłacona w lipcu 2011. Spłata nie została zrealizowana. W marcu 2012 podpisałam ugodę o zwrocie pożyczki w miesięcznych ratach. W ugodzie zawarliśmy zapis, że nie zapłacenie w wymaganym terminie chociaż jednej raty sprawia, że całość długu staje się natychmiast wymagalna. Firma nie wywiązuje się z ugody twierdząc, że nie mają pieniędzy. Wierzytelność zabezpieczona jest umową pożyczki oraz wekslem własnym. Proszę o przedstawienie oferty usługi windykacyjnej.

Jak który dłużnik albo jego prawnik wyjeżdża do mnie z propozycją zawarcia ugody co spłacania długu w ratach, to od razu mówię / pisze żeby dał sobie spokój. Dodaję do tego, żeby spłacał ile może, a ja ewentualnie wstrzymam się z powództwem o zapłatę. No zastanówmy się, po co wierzycielowi podpisywać ugodę skoro ma wierzytelność już wymagalną? Jakież to argumenty ma dłużnik z którymi wierzyciel musi się liczyć i dla których warto podpisać z nim ugodę, kiedy wierzytelność jest bezsporna i wymagalna? Jakąż to „łachę” robi wierzycielowi dłużnik że chce podpisać ugodę? Jedyna ewentualna korzyść dla wierzyciela z takiej ugody, do dodatkowe uznanie długu dzięki czemu może uzyska nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym (o ile na podstawie już istniejących dokumentów nie jest możliwe uzyskanie „nakazówki”).

Większość ugód dotrzymywanych jest tak, jak w tym mailu opisano… Wierzyciel stracił tylko jeszcze więcej czasu czekając naiwnie na zapłatę pierwszej raty przez „ugodowca”. Dłużnik zwodził go, że czeka na łatwy kredyt firmowy. Prawda często jest taka, na żaden kredyt szans nie ma i nie stara się, bo od dawna jest w BIK i doskonale o tym wie. No, ale może dzięki dokumentowi ugody wierzyciel uzyska nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym i taki nawet nieprawomocny nakaz (także po wniesieniu zarzutów od nakazu przez dłużnika) umożliwi szybkie zabezpieczenie roszczenia na majątku dłużnika, aby ten nie usunął majątku spod egzekucji.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

02/05/2012

kategoria: dłużnicy

Komentarze do 'Ugodowcy'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to 'Ugodowcy'.

 1. Co w przypadku gdy wysłałem dłużnikowi do podpisania ugodę w której zredukowałem mu dług o 20% pod warunkiem zapłacenia do dnia 25 kwietnia tego roku a on dokonal zapłaty tylko połowy. Czy mam prawo domagać się zapłaty całego długu pozostającego długu bez uwzględnienia tego 20% umorzenia?

  Kusy

  2 maja 12 11:31

 2. Miał zgodnie z ugodą zapłacić te 80% do dnia 25 kwietnia a zapłacił tylko część, więc nie wywiązał się z ugody a co za tym idzie, postanowienia ugody nie obowiązują i możesz żądać zapłaty całego pozostającego długu.

  admin

  2 maja 12 14:20

 3. Akurat w opisanym przypadku, pożyczkodawca bez problemu uzyskałby (przed podpisaniem ugody) nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym – na podstawie weksla wystawionego przez dłużnika.

  mer5

  2 maja 12 20:02

 4. Tak, w opisanym przypadku, zgadzam się.

  admin

  2 maja 12 20:07

Skomentuj