Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„kiedy sąd oddala powództwo o zwrot pożyczki”

skomentuj

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „kiedy sąd oddala powództwo o zwrot pożyczki”. Sąd oddali powództwo wtedy, gdy uzna, że pożyczka albo została już spłacona albo że w ogóle nie została udzielona. Oddalenie powództwa w obu przypadkach miewa miejsce po wniesieniu sprzeciwu przez pozwanego. W pierwszym przypadku sprawa jest jasna jeżeli przedstawi potwierdzenia spłaty. Wiem jednak i o takich (bulwersujących) przypadkach, w których sąd uwierzył w dokonanie zwrotu pożyczki bez żadnych pokwitowań ani potwierdzeń przelewu na tę okoliczność. Po prostu sąd dał wiarę zeznaniom pozwanego i niby świadka. Rzadko sąd daje wiarę w coś takiego, ale bywa.

Jak wspomniałem też, sąd może uznać, że pożyczka nie została udzielona. Sąd może na przykład dać wiarę pozwanemu, że powód wymusił na nim podpisanie umowy pożyczki i potwierdzenia otrzymania kwoty pożyczki, że zastraszył go, zaszantażował. Wiem o takim taki przypadku oddalenia powództwa, wierzyciel ze Skarżyska. A jak w umowie pożyczki będzie napisane „udziela pożyczki” albo co gorsza „udzieli pożyczki” i bez adnotacji w rodzaju „Pożyczkobiorca podpisując umowę pożyczki kwituje otrzymanie kwoty pożyczki”, to pozwany może skutecznie zarzucić, że owszem podpisał umowę pożyczki ale kwoty pożyczki nie otrzymał. Wiem też o przypadku oddalenia powództwa, gdzie w umowie pożyczki napisane było coś w tym stylu „Pożyczka zostanie przekazana wraz z podpisaniem umowy, za osobnym pokwitowaniem”. A osobnego pokwitowania nie było…

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

23/04/2012

Skomentuj