Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„jak udowodnić nieodebranie wezwania do zapłaty”

skomentuj

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „jak udowodnić nieodebranie wezwania do zapłaty”. A kto pyta, dłużnik? Po pierwsze, to nie ma większego znaczenia dla sprawy, bo takie pismo nawet zwrócone do nadawcy po dwukrotnym awizowaniu, traktuje się jako doręczone. Po drugie, to Ty nie musisz udowadniać, że nie odebrałeś, tylko nadawca – wierzyciel, że odebrałeś (jeżeli ma on w tym jakiś interes). Jeżeli nadawca wyśle pismo ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru czyli doręczenia i pismo zostanie doręczone, to poczta odeśle mu to potwierdzenie z podpisem adresata. Z tym, że to potwierdzenie zostanie mu odesłane pocztą zwykłą więc nie można wykluczyć, że się zgubi w drodze.

Wysyłając wezwanie też pocztą poleconą ale bez potwierdzenia doręczenia, nadawca też wie, czy zostało doręczone. Jeżeli nie zostało doręczone, to po dwukrotnym awizowaniu wróci do adresata. A jak w okresie powiedzmy 20-30 dni nie powróci doń, to znaczy że zostało doręczone. Zwrot niedoręczonego pisma następuje też pocztą poleconą, jak dzisiaj się zdarzyło, na szczęście po dwukrotnym awizowaniu. Kiedyś, gdy wysyłałem wezwania do zapłaty bez zwrotnego potwierdzenia doręczenia, to pisałem w pozwie np.  „Powód wystosował do pozwanego wezwanie do dobrowolnej zapłaty długu pod rygorem wystąpienia z pozwem o zapłatę. Przesyłka nie została powodowi zwrócona jako niedoręczona, wobec czego wiadomo, że wezwanie zostało pozwanemu doręczone. Pozwany nie zareagował na wezwanie.” Dawne to czasy.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 9 Ocena średnia: 4.6]

03/04/2012

Skomentuj