Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Dłużnik: ASG Konstrukcje Sp. z o.o., Tychy. Kwota 20.733,12 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Dług na sprzedaż. Dłużnik: ASG Konstrukcje Sp. z o.o. KRS 0000247984, NIP 6462709931, ul. Murarska 21, Tychy. Kwota podstawowa długu to 20.733,12 zł. do tego odsetki ustawowe od tej kwoty od dnia 27 grudnia 2008 r. do dnia zapłaty, do tego 260 zł. kosztów procesowych. Dług (niezapłacone faktury) zasądzony prawomocnym nakazem zapłaty z dnia 21 maja 2009 r.

Egzekucję przeciwko temu dłużnikowi prowadził Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tychach Antoni Kuźmiczuk, postępowanie egzekucyjne zakończyło się bezskutecznie i zostało jako takie umorzone postanowieniem z dnia 16 grudnia 2009 r. Wcześniej, w piśmie z dnia 30 września 2009 r. komornik poinformował wierzyciela o tym, że po przybyciu pod adres siedziby dłużnika komornik prezesa nie zastał, zastał pracownika. Brak ruchomości o wartości handlowej. Zajęcie rachunku bankowego i innych wierzytelności bezskuteczne. Ustalono też, że przeciwko dłużnikowi egzekucję prowadzi też inny komornik oraz naczelnik Urzędu Skarbowego w Tychach.

Kontakt w sprawie wierzytelności: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

22/03/2012

kategoria dłużnicy

Skomentuj