Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„czy dłużnik może wybrać tytuł spłaty”

skomentuj

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „czy dłużnik może wybrać tytuł spłaty”. Może. Przykładowo, jeżeli ma do zapłaty dwie faktury, jedna z terminem zapłaty na 12 maja 2011 r. a druga z terminem zapłaty na 05 listopada 2011 r. to on może zapłacić za tą wcześniejszą. Pod takim warunkiem jednak, że poda w tytule przelewu że to za tą wcześniejszą płaci (nr faktury). Jeżeli dłużnik nie wpisał w tytule przelewu za którą fakturę płaci, to wpłatę wierzyciel powinien przyporządkować do zobowiązania którego termin zapłaty minął wcześniej czyli do najwcześniej wymagalnej faktury. Innymi słowy, dłużnik ma prawo określić tytułem spłaty którego z zobowiązań (które ma wobec danego wierzyciela) dokonuje zapłaty.

kategoria: dowody

Skomentuj