Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„czy nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym jest prawomocny”

1 komentarz

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „czy nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym jest prawomocny”. Czy jest prawomocny zaraz po jego wydaniu przez sąd? No, nie jest – dłużnik ma prawo wnieść zarzuty od takiego nakazu zapłaty. Powód jednak, otrzymawszy nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, może złożyć do komornika wniosek o zabezpieczenie roszczenia na majątku dłużnika. Istnieje tu jednak niejakie ryzyko dla powoda – wierzyciela, bo nie można wykluczyć tego, że powództwo zostanie oddalone pomimo wydania takiego nakazu zapłaty. Słyszałem o takich przypadkach z wiarygodnych źródeł a i my byliśmy o włos o oddalenia powództwa po wniesieniu zarzutów od „nakazówki”, tak było przeciwko jednemu cwaniakowi z Gryfina.

Zmierzam do tego, że jeżeli komornik zabezpieczy roszczenie na przykład na firmowych samochodach dłużnika zajmując je, to nic się nie stanie zakładając, że komornik pozostawi je we władaniu dłużnika, czyli że dłużnik będzie mógł dalej używać tych pojazdów. Co jednak będzie, jeżeli roszczenie zostanie zabezpieczone poprzez zajęcie konta firmowego i zostaną zamrożone wszystkie pieniądze dłużnika na jego koncie firmowym? Może przez to nie być w stanie prowadzić firmy i takie zabezpieczenie doprowadzi do strat i bankructwa. I teraz co, jeżeli sąd uwzględni zarzuty dłużnika wniesione od nakazu zapłaty i powództwo zostanie oddalone? Zrujnowany dłużnik ani chybi złoży do sądu pozew o odszkodowanie. Jak myślisz, przeciwko komu?

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

06/03/2012

1 komentarz do '„czy nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym jest prawomocny”'

Subscribe to comments with RSS

  1. Nakazowe to nie tylko zabezpieczenie, na podstawie nakazu w nakazowym z weksla często można już prowadzić samą egzekucję, nawet jeśli pozwany wniesie zarzuty.

    Lech | blog o wekslach

    6 Mar 12 08:33

Skomentuj